Nowe centrale są efektem stałego rozwoju i doskonalenia produkcji systemów monoblokowych. Wykorzystanie najnowszych technologii, zaawansowanej inżynierii materiałowej oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych pozwoliło stworzyć produkt spełniający oczekiwania odbiorców.

Typoszereg XK powstał w oparciu o potrzeby klientów w zastosowaniu, projektowaniu, dostawie i eksploatacji central wentylacyjnych.

Wszystkie centrale XK są fabrycznie wyposażone w kompletny układ automatyki, umożliwiający uruchomienie centrali niezwłocznie po zainstalowaniu i podłączeniu kanałów.


Cechy XK:
- szeroki zakres wydajności 500-46000 m3/h
- 6 wielkości central
- kompaktowe wymiary urządzenia
- szeroki wachlarz stosowanych modułów obróbki powietrza
- dowolna konfiguracja przyłączy kanałów

Więcej w >>KATALOGU - Centrale XK