Kongres Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna się o godz. 9.00 i potrwa do 15.30. Zaplanowano m.in.:

 • 5 sesji wykładowych, które obejmą specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji, błędy montażowe i wskazówki, jak ich unikać.
 • Strefę Praktyka - warsztaty techniczne, dobór rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym, integracja systemów
  bezpieczeństwa i automatyki budynku, NOWOŚCI w monitoringu wizyjnym, sygnalizacji pożarowej, systemach detekcji i kontroli dostępu, projektow aniu obiektów ze względu na wymagania przeciwpożarowe, instalacje, sieci i urządzenia, systemy dozoru i kontroli, drogi pożarowe, drzwi specjalne i pożarowe, pożarowe wyłączniki prądu, zawory odcinające, detekcja pożarowa, zasilanie gwarantowane, ochrona serwerowni, wentylacja pożarowa, SUG, zagadnienia formalno-prawne ATEX-Strefy Ex, konsultacje projektów w trakcie trwania konferencji.
 • Konsultacje poświęcone m.in. takim tematom jak dobre praktyki projektowe i odpowiedzialność projektanta, budowa i eksploatacja obieków, utrzymanie ruchu, dobór rozwiązań pod wględem technicznym i ekonomicznym, technologia BIM, ustawodawstwo.
 • Pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i Jednostek Straży Pożarnych
 • Symulacje zdarzeń i ewakuacji, pokazy ratownictwa medycznego, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy
 • Panele dyskusyjne.
 • Wystawa rozwiązań i ekspozycja zewnętrzna przed Stadionem Narodowym: prezentacja pojazdów ratowniczo
  - gaśniczych, pokazy i prezentacje funkcjonowania systemów

Organizatorzy zapewniają:

 • bezpłatny udział (zgłoszenia na rejestracja@konferencjetechniczne.com)
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • wymianę doświadczeń, konfrontacje spostrzeżeń, testowanie rozwiązań, studium przypadku, przykładowe realizacje
  imienny certyfikat
 • udział w konkursach i losowaniu nagród
 • dobrą kawę, miłą atmosferę i czas na rozmowy kuluarowe

Dział Obsługi Uczestników Kongresu:
www.kongrespozarnictwa.pl

biuro@konferencjebranzowe.pl

tel. 732 699 905.

Pobierz szczegółowy program

Wsród patronów medialnych Kongresu jest portal HVACR.pl.