Kongresy Pożarnictwa, organizowane przez DND Project, stanowią spotkanie przedstawicieli producentów rozwiązań i systemów zabezpieczeń pożarowych z uczestnikami procesu budowlanego. Adresowane są do projektantów, biur architektonicznych, deweloperów, instalatorów, generalnych wykonawców inwestycji czy inwestorów instytucjonalnych, a także do rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych, inżynierów czy przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Drugi w tym roku Kongres Pożarnictwa odbył się 17 marca w Gdańsku i tradycyjnie cieszył się wysoką frekwencją 160 uczestników.

Tematyka Kongresów

Kongresy Pożarnictwa obejmują różne formy przekazywania wiedzy i doświadczenia - prezentacje, pokazy, specjalistyczne wykłady oraz wskazówki i wytyczne dla projektantów i instalatorów. Wśród omawianych tematów są:

  • instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze w zakresie projektowania, montażu czy eksploatacji
  • systemy alarmu i sygnalizacji pożaru, systemy sygnalizacji włamania i napadu
  • odcinanie zasilania obiektów budowlanych przez jednostki Straży Pożarnej technologią PPN
  • uregulowania prawne zobowiązujące do montażu systemów detekcji,
  • środki i instalacje gaśnicze, systemy detekcji, oddymiające i odcianające zasilanie,
  • iniekcyjne uszczelnienia przeciwwodne
  • systemy bezpieczeństwa dla budynków użyteczności publicznej w zakresie odprowadzanie dymu i ciepła,
  • kamery termowizyjne w diagnostyce zagrożeń w budownictwie, energetyce i utrzymaniu ruchu.
  • przeszklenia i przegrody przeciwpożarowe drzwi i fasad.

Dla projektantów i instalatorów
Kongresy Pożarnictwa dostarczają projektantom możliwość poznania obiektu, w którym odbywa się dane spotkanie. Konferencja w Gdańsku odbyła się na terenie świeżo otwartego Europejskiego Centrum Solidarności - obiektu nowoczesnego i technologicznie zaawansowanego. Podczas dwóch sesji konferencji można było poznać powiązane ze sobą zagadnienia (instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze oraz bierna ochrona ppoż), zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki projektowej czy wykonawstwa realizowanej inwestycji. 

 

Oświetlenie awaryjne - obowiązki użytkowników
Podczas konferencji, szczególny nacisk położono na problematykę oświetlenia awaryjnego - obowiązkami użytkowników w zakresie jego dozoru i utrzymania, którą to problematykę szczegółowo omówił Partner Kongresów Pozarnictwa - firma AWEX - polski producent oświetlenia awaryjnego. Temat kontynuowany był również podczas specjalnego Panelu Eksperckiego, podczas którego Gość Specjalny i jednocześnie Ekspert Merytorczy konferencji Pan mgr inż. Rafał Marasz (Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP Bydgoszcz) omówił podstawowe wymagania w zakresie oświetlenia awaryjnego oraz najczęściej popełniane błędy projektowe i montażowe. Projektanci, odwiedzający część wystawienniczą, mogli porównać i przetestować  prezentowane produkty oraz skonsultować omawiane zagadnienia.

Partnerzy konferencji
Kongresy Pożarnictwa cieszą się regularnym wsparciem firm partnerskich, w tym roku są to: Miwi-Urmet, Aluprof, Geze Polska, Es-System, Tommex, Zeto-Projekt, Hörmann Polska, Dipol, Fels-Werke, Saint-Gobain Construction Products Polska, Fakro

Zaproszenie do Katowic 
Najbliższa konferencja odbędzie się 16 kwietnia w Katowicach - szczególny nacisk podczas tego spotkania zostanie położony na systemy detekcji i sygnalizacji pożaru oraz wentylacji i oddymiania. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji pod adresem: uczestnik@dlaspecjalistow.org. Szczegółowe informacje u Organizatora.

 

Koordynator Projektu: Ewa Dziatkowska

Koordynator Komunikacji Medialnej i PR:  st. kpt. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Jędrzejczyk

e-mail: biuro@dndproject.com.pl,

tel. 022 678 58 25