Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC zachęca wszystkich studentów uczelni technicznych do uczestnictwa w organizowanym przez siebie konkursie na najlepszą pracę dyplomową związaną z tematyką pomp ciepła.

Jest to pierwsza edycja konkursu, do której mogą być zgłaszane prace inżynierskie i magisterskie obronione w roku akademickim 2012/2013.
Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki pomp ciepła w środowiskach naukowych i technicznych wyższych uczelni, inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem branżowym i naukowym.

Na zwycięzców Konkursu czekają wartościowe nagrody. Laureat w kategorii na najlepszą pracę inżynierską otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych. W kategorii na najlepszą pracę magisterską na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 1500 złotych oraz możliwość odbycia stażu w jednej z firm będącej Członkiem Wspierającym Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Poza nagrodami głównymi zostaną przyznane wyróżnienia.


Szczegóły w regulaminie