Zgodnie z poprawką z Kigali do Protokołu montrealskiego, kraje zobowiązują się do ograniczenia produkcji i zużycia HFC o ponad 80% w ciągu następnych 30 lat.

Ratyfikację Liberii zarejestrowano 12 lipca. Pierwszym krajem, który ratyfikował umowę nowelizacyjną podpisaną w październiku 2016 r., było Mali. 

Poprawka z Kigali, która osiągnęła 100 ratyfikacji, jest zatem bardzo dobrą wiadomością. Poprawka jest potężnym narzędziem do utrzymania naszej planety w chłodzie. Pozostało 98 krajów do pójścia w jego ślady i pomoc w zapewnieniu bezpieczniejszej przyszłości całej ludzkości

„Każda ratyfikacja poprawki z Kigali przybliża nas do powtórzenia sukcesu Protokołu montrealskiego w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową” - powiedziała Tina Birmpili, sekretarz wykonawczy sekretariatu ds. Ozonu UNEP.