W ramach programu Kigali Cooling Efficiency (K-CEP) ogłoszono Million Cool Roofs Challenge. Inicjatywa ma na celu szybkie rozpowszechnienie „chłodnych” dachów o wysokim współczynniku odbicia promieniowania słonecznego w krajach rozwijających się.

W ramach Challenge przyznane zostanie 100 000 USD dotacji dla maksymalnie 10 zespołów w 2019 roku w celu wdrożenia powłoki odbijającej światło słoneczne i / lub materiałów w kwalifikującym się.

- Dzięki innowacyjnym materiałom powlekającym chłodne dachy, mogą one obniżyć temperaturę w pomieszczeniach budynku o 2–3° C, pomagając zmniejszyć zapotrzebowanie na klimatyzację dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić, zapewniając jednocześnie pasywne rozwiązanie chłodzenia dla miliardów, którzy nie mogą - twierdzi zespół K-CEP. - W najbiedniejszych krajach ponad miliard ludzi każdego roku doświadcza znacznego ryzyka związanego z ekstremalnym upałem i żyje bez dostępu do energii elektrycznej w celach chłodzenia. Kolejne 2,3 miliarda może sobie pozwolić na zakup tylko najbardziej nieefektywnych modeli klimatyzacji. Rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie, jeśli nie lepiej zarządzane, jest kolosalnym zagrożeniem klimatycznym. 

1 milion USD zostanie przyznany w 2021 r. zespołowi demonstrującemu najlepszy zrównoważony i możliwy do przeniesienia model szybkiego wdrażania chłodnych dachów. Zwycięski zespół musi udowodnić skuteczność swojego podejścia, demonstrując "chłodny" spsoób zadaszenia na określonym obszarze geograficznym, spełniając jednocześnie pewne standardy i kryteria.

Wnioski należy składać do 20 maja br.

The Million Cool Roofs Challenge to projekt Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP) we współpracy z Global Cool Cities Alliance, Sustainable Energy for All i Nesta's Challenge Prize Centre.

Więcej: www.coolroofschallenge.org