WARUNKI PROMOCJI:

  1. Nagrody są przyznawane za łączną kwotę zakupów w czasie trwania promocji.
  2. Promocja trwa od 7 czerwca do 15 lipca 2016 r. lub do wyczerpania zapasów.
  3. Dla celów podatkowych w przypadku otrzymania nagrody wystawiona zostanie faktura na kwotę 1 PLN netto.
  4. W promocji uczestniczyć mogą firmy nieposiadające przeterminowanych zobowiązań wobec Lindab Sp. z o.o.
  5. Wszystkie podane progi promocyjne są kwotami netto.
  6. Nagrody zostaną wręczone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia promocji.
  7. Powyższej oferty nie można łączyć z innymi promocjami lub ofertami specjalnymi.