Wytyczne Systemy oddymiania klatek schodowych zostały po raz pierwszy zaprezentowane 12 stycznia 2017 r. podczas konferencji firmy Smay, poświeconej także nowemu produktowi firmy. Opowiadali o nich redaktorzy wydawnictwa st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa, Kierownik Jednostki Certyfikacyjnej, który odpowiada też za rozwój systemów oddymiania klatek schodowych w CNBOP-PIBst. bryg. w st. spocz. dr inż. Dariusz Ratajczak – ekspert CNBOP-PIB (skupił się na strategii uruchamiania systemów oddymiania na podstawie wytycznych) i dr inż. Grzegorz Kubicki z Politechniki Warszawskiej (scharakteryzował zmienny nawiew powietrza kompensacyjnego i procedurę jego obliczenia na podstawie wytycznych) oraz jeden z 10 współautorów, mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, który zdefiniował i wyjaśnił sposób obliczania powierzchni obliczeniowej klatki schodowej.

O wytycznych CNBOP-PIB

Systemy oddymiania klatek schodowych są to trzecie wytyczne dotyczące urządzeń przeciwpożarowych w budynkach, opracowane przez CNBOP-PIB. Są wynikiem współpracy mędzy 3 ekspertami pracującymi w CNBOP-PIB i ekspertów zewnętrznych.  Sama linia wytczynych została zapoczątkowana w 2011 r.  Stanowią uszczegółowienie wymagań zawartych w normie PN-B-02877-4 oraz opis dobrych praktyk. Jak podkreślają eksperci, takie wytyczne są potrzebne, bo sama norma ma już 16 lat i odzwierciedla stan wiedzy z tamtego okresu, gromadząc wyłącznie wymagania podstawowe, a to przecież szczegóły budzą najwięcej wątpliwości uczestników procesu budowlanego. Jako ciekawostkę można wskazać, że wytyczne - obok szeregu rzetelnie opracowanych podstaw i niuansów technicznych - zawierają też np. propozycję piktogramów, które pokażą strażakom, jaki system oddymiania (grawitacyjny czy mechaniczny) jest w danycm budynku (pojawiła się też propozycja pikogramu systemu różnicowania ciśnień).

Wytyczne są do pobrania w formie elektronicznej ze strony CNBOP-PIB.