Prosta obsługa i szybki wynik zapewniają pełną wygodę stosowania czujnika CP 010-1 firmy SMAY. Zakres pracy czujnika to 0–1000 ppm lub 0–2000 ppm. Urządzenie nadaje się do stosowania we wszystkich pomieszczeniach: w przestrzeniach typu open space, salach konferencyjnych czy nawet pokojach mieszkalnych. Nowy czujnik stanowi część iFlow (systemu wentylacji na żądanie), ale można go także kupić samodzielnie.

Podstawową funkcją czujnika jest współpraca z regulatorami przepływu powietrza VAV. W przypadku wzrostu stężenia CO2 w pomieszczeniu urządzenie przesyła sygnał analogowy do regulatora VAV, zwiększając przepływ objętościowy powietrza dostarczanego do pomieszczenia.

Poziom CO2 mierzy się metodą NDIR (ang. non dispersive infrared, czyli niedyspersyjna absorpcja podczerwieni z funkcją samokalibracji). Jako sygnał wyjściowy wykorzystuje się analogowy sygnał 0–10 V. W zależności od konfiguracji sygnał 10 V może być uzyskiwany dla wartości 0–1000 ppm lub 0–2000 ppm.

Urządzenie można wykorzystywać jako składową systemu iFlow (wówczas zalecany zakres wynosi 0–2000 ppm) oraz w zastosowaniach konwencjonalnych poza systemem iFlow (wówczas zalecanym zakresem jest 0–1000 ppm). Przetwornik może być również używany do przesyłania sygnałów do systemu BMS poprzez sygnały analogowe 0–10 V. Dzięki wbudowanemu czujnikowi urządzenie dokonuje pomiaru nie tylko CO2, ale również temperatury. Wykorzystanie czujnika może być punktowane w systemach LEED.

Zastosowanie

Przetwornik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w miejscu przebywania ludzi (biura, sale konferencyjne, pokoje mieszkalne itp.). Jego podstawową funkcją jest współpraca z regulatorami przepływu powietrza VAV. W wyniku wzrostu stężenia CO2 w pomieszczeniu  urządzenie przesyła sygnał analogowy do regulatora VAV zwiększając przepływ objętościowy powietrza dostarczany do pomieszczenia. Do pomiaru CO2 używana jest metoda NDIR (ang. Non Dispersive InfraRed – niedyspersyjna absorpcja podczerwieni z funkcją samokalibracji). Jako sygnał wyjściowy wykorzystywany jest analogowy sygnał 0-10V. W zależności od konfiguracji sygnał 10V może być uzyskiwany dla wartości 1000 lub 2000ppm. Urządzenie może być wykorzystywane jako składowa systemu iFlow (wówczas zakres zalecany wynosi 2000ppm) oraz w zastosowaniach konwencjonalnych po za systemem iFlow (wówczas zalecanym zakresem jest 1000ppm). Przetwornik może być również wykorzystywany do przesyłania sygnałów do systemu BMS poprzez sygnały analogowe 0-10V. Dzięki wbudowanemu czujnikowi może dokonywać pomiaru nie tylko CO2 ale również temperatury. Jeżeli ze względu na umiejscowienie czujnika pomiar temperatury może być zafałszowany można wykorzystać bezprzewodowe czujniki temperatury komunikujące się z modułem bazowym (wyposażenie opcjonalne C-mini).

Zalety

Dzięki zastosowaniu zakresu wyjściowego 0-10V skalowanemu w zakresie do 1000ppm urządzenie pozwala na uzyskanie wartości przepływu na regulatorze VAV równemu Vmax. Wartość Vmax projektowo dobierana jest dla maksymalnego obciążenia pomieszczenia i pozwala na prawidłową wentylację która skutecznie ogranicza wzrost stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu ponad 1000ppm. Dla porównania przy zastosowaniu czujnika w zakresie do 2000ppm przy stężeniu zalecanym przez WHO i najczęściej obliczanym do projektów czyli 1000ppm sygnał wyjściowy wynosi 5V czyli regulatory VAV nie osiągają dobranej maksymalnej wydajności.