Opteon® YF charakteryzuje się wskaźnikiem GWP (Global Warming Potential)=4.

Został stworzony na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, w odpowiedzi na wymogi europejskiej dyrektywy MAC (2006/40) w zakresie systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, nakazującej obniżenie wartości GWP czynnika do 150 (dla dotychczas stosowanego czynnika R134 wynosi 1430). Jego stosowanie pozwala producentom samochodów spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe wprowadzane na całym świecie.

Wymóg dotyczy pojazdów nowoprojektowanych, zaś od 2017 roku będzie obowiązkowy dla wszystkich fabrycznie nowych pojazdów, niezależnie od daty wprowadzenia na rynek danego modelu. Stopniowe wycofywanie czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP wpłynie więc zarówno na producentów pojazdów, jak i stacje obsługi pojazdów oraz warsztaty naprawcze.

DuPont™ oraz Opteon® są zarejestrowanym znakami handlowymi E. I. du Pont de Nemours and Company.