Nagrody PASCAL wręczane są podczas Gali Branżowej HVAC, która odbywa się w trakcie Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja w Warszawie. O idei nagrody rozmawiamy z Aleksandrą Kuśmierczyk sekretarz Nagrody PASCAL i Tomaszem Trusewiczem - dyrektorem Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

Redakcja HVACR.pl: Prosimy o krótkie przedstawienie nagrody PASCAL.

Aleksandra Kuśmierczyk: Nagroda PASCAL jest nagrodą branżową przyznawaną projektantom instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia w budynkach oddanych do użytku w dwóch latach poprzedzających daną edycję. Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Polska Wentylacja – niezależna organizacja skupiająca osoby zawodowo związane z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną.
Tomasz Trusewicz: Główną ideą tej nagrody jest uhonorowanie projektantów odpowiedzianych za projekty instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne, docenienie ich wkładu w proces budowlany oraz promowanie i nagłaśnianie ciekawych, innowacyjnych koncepcji projektowych. Nagroda przyznawana jest co roku. W najbliższej już IV edycji trzech równorzędnych zwycięzców otrzyma statuetkę, a pozostali uczestnicy tytuł Nominacja PASCAL 2018.


HVACR.pl: Skąd wziął się pomysł na taką nagrodę?

TT: Stowarzyszenie Polska Wentylacja obserwując branżę, doszło do wniosku, że brakuje w niej wyróżnień dla projektantów odpowiedzialnych za instalacje. Stąd pomysł na nagrodę PASCAL i rozszerzenie swojej działalność o kolejne ważne przedsięwzięcie. Oprócz Targów branżowych Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja, które organizujemy od 2003, działalności wydawniczej (jesteśmy wydawcą magazynu branżowego „Cyrkulacje”) zainicjowaliśmy nagrodę, która dzięki swojej transparentności jest – mamy nadzieje – najważniejszym wyróżnieniem w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Dzięki konsekwentnym działaniom oraz przejrzystej formule nagroda PASCAL z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie w branży i bardzo szybko nabiera znaczenia wśród projektantów. Ta grupa zawodowa. do tej pory nie była nagradzana. Wyróżnienia wśród architektów nie są niczym nowym, wśród projektantów instalacyjnych – już tak. A przecież komfort użytkowania budynku, jakość środowiska wewnętrznego, energooszczędność są tak samo ważne – jeśli nie ważniejsze – jak bryła budynku i jego kompozycja. To chcemy doceniać i promować.


HVACR.pl: W jaki sposób wybierane są projekty, które uzyskują nominacje do nagrody PASCAL?

AK: Aby wziąć udział w IV edycji Nagrody PASCAL 2018, należy wysłać do Stowarzyszenia Polska Wentylacja wstępne zgłoszenie drogą tradycyjną lub mailowo na adres pascal@wentylacja.org.pl, podając informacje o tym, jaki obiekt zgłaszamy, gdzie jest zlokalizowany, kto jest głównym projektantem instalacji. Należy krótko uzasadnić swój wybór. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy obiekty. Póżniej Stowarzyszenie Polska Wentylacja prześle Kwestionariusz zgłoszeniowy. Należy go wypełnić bardzo starannie, opisując wszystkie innowacyjne rozwiązania zastosowane w danym budynku. Na podstawie danych zawartych w Kwestionariuszu Kapituła wyłoni Nominowanych, a spośród nich nagrodzonych. Do nagrody mogą być zgłoszone obiekty o dowolnej kubaturze i funkcji. Mogą być nowo budowane lub zmodernizowane. Ważne, by były zlokalizowane na terenie Polski. Wymogami formalnymi jest przesłanie wypełnionego Kwestionariusza zgłoszeniowego oraz regulaminu podpisanego przez głównego projektanta instalacji w ustalonym terminie. W tym roku na dokumenty czekamy do 15 grudnia.
TT: Zgłaszający nie ponosi żadnych opłat związanych z przystąpieniem, uczestnictwem i odebraniem Nagrody. Wszystkie koszty wynikające z organizacji tego przedsięwzięcia ponosi Stowarzyszenie. Nie jest to nagroda, którą można sobie kupić lub za którą można zapłacić. Zdobywa ją ten, kto włożył dużo pracy w projekt, wykorzystał interesujące rozwiązania i kto może – dzięki ciekawym koncepcjom - być przykładem dla całej branży.

 

HVACR.pl: Nagrody przyznaje kapituła. Kim są jej członkowie?

TT: Kapituła została powołana przez zarząd Stowarzyszenie Polska Wentylacja w 2014 r. w momencie przystąpienia do prac organizacyjnych związanych z pierwszą edycją nagrody. Od tego momentu jej skład się nie zmienił. Wyboru laureatów dokonuje jury w składzie dr. inż. Leszek Targowski, dr. inż. Tomasz Klinke, dr. inż. Piotr Bartkiewicz, wieloletni pracownicy Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Cała trójka ma duże doświadczenie zawodowe, ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Każdy z nich, poza pracą na uczelni, działa niezależnie na wielu polach związanych z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną.
AK: Zarząd SPW czuwa nad pracą Kapituły. Wcześniej też ustala harmonogram i liczbę posiedzeń. Liczba spotkań kapituły do tej pory była stała. W przypadku dużej liczby nadesłanych projektów i jeśli będzie taka potrzeba, może ulec zmianie. Jeśli kapituła w toku wyłaniania laureatów dojdzie do wniosku, że musi jeszcze raz przedyskutować swoje wybory, Stowarzyszenie zorganizuje kolejne posiedzenie.
TT: W tym miejscu chcę też jasno powiedzieć, że zarząd SPW jest zadowolony z tempa i organizacji członków jury, a przede wszystkim zaangażowania i czynnego udziału na każdym etapie przedsięwzięcia.


HVACR.pl: Jakie są kryteria wyboru najlepszych projektów spośród tak wielu naprawdę dobrych?

TT: O wyborze laureatów decydują wyłącznie względy merytoryczne. Co roku do nagrody zgłaszane są najlepsze wyróżniające się projekty. Dlatego bardzo trudno na pierwszy rzut oka zdecydować, który jest na miarę PASCALA. Najczęściej o wygranej decydują niuanse. Dlatego bardzo ważne jest staranne i rzetelne wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i wyczerpujące opisanie wszystkich rozwiązań. Kapituła szczególną wagę przywiązuje do rozwiązań energooszczędnych, efektywnych energetycznie, zapewniających dobry komfort wewnętrzny. Docenia pomysłowość i innowacyjność, a także odwagę stosowania nietypowych rozwiązań. Chce nagradzać – podkreślę to jeszcze raz – dobrą praktykę wykorzystującą najnowszą wiedzę i innowacyjność. Kapituła uważa, że Nagroda PASCAL powinna trafić do rąk projektantów, którzy nie boją się ryzykownych i kontrowersyjnych rozwiązań i dla tych, którzy będą przykładem dla całej branży.
AK: Na pewno w pierwszej kolejności dyskwalifikowane są te projekty, które nie spełniają wymagań formalnych lub powstają niezgodnie z zasadami regulaminu – np. obiekt nie ma pozwolenia na użytkowanie, inwestor nie wyraża zgody na upublicznianie informacji o projekcie, budynek jest zlokalizowany poza granicami Polski lub zgłoszenie trafiło do Stowarzyszenia po terminie. Zgłoszenie zostanie odrzucone, jeśli zabraknie w nim wymaganych informacji technicznych lub dane będą nieprecyzyjne albo autorzy świadomie je pominą.


HVACR.pl: Czy nagroda wyrobiła już sobie markę w środowisku projektantów? Jakie znaczenie ma nagroda dla projektantów?

AK: Z roku na rok obserwujemy zwiększające się zainteresowanie Nagrodą PASCAL, co świadczy o tym, że taka nagroda jest potrzebna, a pomysł Stowarzyszenia był dobry. W każdej edycji dostajemy przynajmniej kilka zgłoszeń od małych firm, znanych w wąskim gronie, które biorą udział po raz pierwszy.
TT: Zdajemy sobie sprawę z tego, że takich nagród brakowało. Co roku podnosimy poprzeczkę – przede wszystkim sobie jako organizatorom, ponieważ uczestnicy już od pierwszej edycji tę poprzeczkę mieli postawioną bardzo wysoko. Każdy, kto przebrnął przez procedurę zakwalifikowania się do ścisłego finału, wie, że udział w tym przedsięwzięciu wiąże się ciężką pracą bez gwarancji na wygraną. Co roku bowiem nagradzamy tylko trzy projekty. Pozostali dostają wyróżnienia oraz tytuł Nominowany do Nagrody PASCAL. Zależy nam na tym, by żaden ze zgłoszonych projektów nie pozostał bez echa, a praca projektantów była doceniona nie tylko przez inwestorów i użytkowników, lecz także przez najbardziej opiniotwórcze grupy naszego środowiska.
Wydaje nam się, że jest to ważna nagroda dla projektantów. Biura, które zgłosiły się w pierwszej edycji, zaufały nam w latach następnych. Co roku zgłaszają nowe projekty.
AK: Ogromną wagę przywiązujemy do tego, by pisać i promować laureatów. Na łamach czasopisma Cyrkulacje prezentujemy sylwetki projektantów, dużo miejsca poświęcamy wygranym i nominowanym projektom. Dbamy też o całą oprawę – na uroczystą galę wręczenia nagród zapraszamy projektantów z odległych rejonów Polski.

 

HVACR.pl: Czy w Polsce powstaje na tyle dużo dobrych projektów, by nagroda nie tylko była przyznawana przez kolejne lata, ale też jej formuła mogła się zmieniać i rozwijać (np. poprzez pojawienie się kategorii, rozszerzenie grona podmiotów, patronatu administracji państwowej etc.)?

TT: Formuła nagrody jest niezmienna od czterech lat. Z perspektywy poprzednich edycji możemy śmiało powiedzieć, że jest opracowana na tyle dobrze, że nie wymaga gruntownych zmian. Zdajemy sobie jednak sprawę, że trudno przewidzieć, co przyniesie życie. W związku z tym co roku na nowo oceniamy poszczególne elementy regulaminu i jeśli jest potrzeba na bieżąco wprowadzamy zmiany. Nie wykluczamy, że kiedyś mogą pojawić się podziały na kategorie, regiony, wielkość firm lub budżet, którymi dysponują poszczególne biura projektowe. Nie wykluczamy dalszego rozwoju. Zainteresowanie projektantów jest coraz większe. Dlatego być może kiedyś wprowadzimy zmiany, ale idea pozostanie ta sama. Od czterech lat konsekwentnie promujemy ciekawe rozwiązania systemów wentylacyjnych w zrealizowanych budynkach. Co roku do nagrody zgłasza się więcej projektantów i firm reprezentujących branżę. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niestandardowych obiektów powstałych na przestrzeni dwóch ostatnich lat – bo takie bierzemy pod uwagę w każdej edycji – jest w Polsce ograniczona liczba. Naszą intencją nie jest to, by został nagrodzony każdy budynek, w którym jest jakikolwiek system wentylacyjno-klimatyzacyjny. Nagradzamy tylko najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty.


HVACR.pl: Jakie działania promocyjne są związane z Nagrodą PASCAL?

TT: Jednym z głównych założeń Nagrody PASCAL jest promocja laureatów. Zależy nam na tym, by o nominowanych projektach było głośno. Chcemy, by w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej dyskutowano o zgłoszonych obiektach, doceniając zastosowane rozwiązania, pokazywano je sobie, brano za wzór i uczono się na ich przykładach. Chcemy, by hasła związane z komfortem wewnętrznym, energooszczędnością i efektywnością, docierały do szerszego grona odbiorców. Chcemy inspirować i popularyzować wiedzę związaną z branżą. Dlatego dokładamy wszelkich starań i przywiązujemy szczególną wagę do promocji nominowanych i laureatów.
AK: Po pierwsze, każdy projektant prezentuje nominowany budynek podczas Warsztatu projektanta. Jest to specjalne seminarium inżynierskie będące częścią wystąpień merytorycznych organizowanych w czasie największych targów branżowych – Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja. Słuchaczami są uczestnicy targów – branżyści związani z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną – projektanci instalacji, architekci, inwestorzy, producenci, wykonawcy, a także studenci. Poza tym w czasie dwudniowych targów każdy nominowany budynek jest prezentowany na specjalnych ściankach. Oprócz szczegółowego opisu zastosowanych rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych i dużego zdjęcia budynku, podajemy nazwiska osób odpowiedzialnych za dany projekt. Chcemy, by branża poznała te osoby i wiedziała, kto stoi za poszczególnymi projektami.
Po drugie Stowarzyszenie przez cały rok promuje nominowanych projektantów na łamach magazynu Cyrkulacje prezentując zarówno skrócony opis systemów wentylacyjnych w obiekcie, jak również przedstawiając sylwetkę projektanta. Cyrkulacje mogą pochwalić się najlepszym na rynku dotarciem do specjalistów z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Każdorazowo wysyłamy 6 tys. egzemplarzy bezpośrednio do rąk osób z branży, w tym do prezesów wiodących firm, a także do bibliotek i czytelni wszystkich wyższych uczelni w kraju, w których kształci się przyszłych inżynierów naszej specjalizacji.
TT: Korzystając z okazji zachęcam wszystkich projektantów do wzięcia udziału w IV edycji Nagrody PASCAL. Nigdy nie wiadomo, na jakie rozwiązanie kapituła zwróci uwagę i co zadecyduje o wygranej. Zwycięzcami minionych lat byli projektanci reprezentujący zarówno duże jak i mniejsze biura projektowe.

 

HVACR.pl: Dziękujemy za rozmowę.