- Zwracamy się o obywatelską pomoc w pracach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii - tym razem na etapie prac w Senacie. Sejm RP uchwalił w dniu 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza tzw. poprawkę prosumencką do ustawy OZE. Po raz pierwszy w historii OZE , polscy prosumenci (konsumenci wyprodukowanej przez siebie energii) będą mogli liczyć na gwarantowane taryfy (FiT) przy zakupie i montażu mikroinstalacji OZE - pisze w oficjalnym komunikacie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

W dniach 5-6 lutego ustawą zajmie się Senat, po czym akt prawny trafi do podpisu prezydenta. Jak informuje SPIUG - jeden z sygnatariuszy listu i petycji do senatorów - mogą pojawić się naciski za odrzuceniem przez senataorów tego prospołecznego rozwiązania. Organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy zapraszają organizacje pozarządowe, organizacje samorządowe oraz przedsiębiorców lokalnych i regionalnych do wspólnego składania podpisów pod petycją.

Jak?

Petycję można podpisać na stronie zmienmy.to lub wysłać ją samodzielnie e-mailem do senatora ze swojego okręgu wyborczego.

Pytania?

Napisz: poprzyj@energetykaobywatelska.com