Ponieważ dostawy niektórych pierwotnych HFC znajdują się pod rosnącą presją ze względu na wycofywanie europejskich F-gazów, strona internetowa Retradeables będzie oferować „przejrzysty i konkurencyjny rynek” dla kupna i sprzedaży używanych F-gazów w całej Europie.

Towary wymienialne będą platformą internetową, na której instalatorzy i dystrybutorzy w państwach członkowskich UE będą mogli łączyć się w celu odzyskiwania, recyklingu i ponownego wykorzystania dostaw F-gazu oraz handlu między sobą w kontrolowanym i regulowanym środowisku.

Witryna jest prowadzona przez konsorcjum Daikin Europe, Towarzystwo Zastosowań Materiałów i Energii (MAT4NRG) oraz Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA). Został on sfinansowany z programu LIFE, instrumentu finansowego Unii Europejskiej wspierającego projekty dotyczące środowiska, ochrony przyrody i działań na rzecz klimatu.

Projekty pilotażowe zostały już zapoczątkowane na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. W pierwszej fazie testów do rejestracji i testowania środowiska zaproszono dwóch dystrybutorów i ośmiu instalatorów. Oficjalna premiera ma nastąpić jeszcze w maju 2021.

Osoby stojące za inicjatywą mówią: „Chcemy dać wpływowym decydentom przewagę krytyczną, łącząc ich z dynamiczną siecią recyklingu i odzyskiwania danych, kontaktów branżowych i aktualnych cen”.

Dążąc do zbudowania odpowiedzialnej i opłacalnej gospodarki o obiegu zamkniętym dla zużytych F-gazów, Retradeables twierdzi, że rynek online zapewni zrównoważone rozwiązanie dla instalatorów i dystrybutorów, aby poszerzyć ich istniejący zapas o używane F-gazy odzyskane do ich pierwotnego standardu branżowego, aby obsłużyć rosnący potrzeb swoich klientów.

Chociaż dołączenie do Retradeables za pośrednictwem procesu rejestracji online jest bezpłatne, jest ono dostępne tylko dla odpowiednio certyfikowanych firm. Potencjalni członkowie będą musieli podać numer VAT, numer certyfikatu F-gas i przesłać kopię ważnego certyfikatu na stronę.

Członkowie uzyskają dostęp do internetowej giełdy na żywo w zakresie zbiórki, odzyskiwania i handlu zużytym F-gazem. Podaż i popyt będą monitorowane i gwarantowane przez dane dla pełnej przejrzystości.

Więcej: https://retradeables.com/