Komitet Ekspertów Coolektiv zwrócił się do Komisji Europejskiej i instytucji odpowiedzialnych politycznie z listem otwartym, w  którym potępia nielegalne czynniki chłodnicze i wzywa do przeciwdziałania ich wprowadzania na rynek. Komitet krytykuje zbyt małą liczbę kontroli i środków zapobiegających nielegalnemu handlowi czynników chłodniczych, w tym niewystarczające kontrole na granicach UE.

Coolektiv wskazuje, że około 22,5 miliona ton ekwiwalentu CO2 zostało przywiezione nielegalnie do Unii Europejskiej w roku 2018 - w szczególności mowa tu o produktach o wysokim GWP, takich jak R-134a, R-404A i R-410A.

- Politycznie przemyt szkodzi wiarygodności wszystkich instytucji i firm zaangażowanych we wdrażanie rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – mówi Hans-Jürgen Kemler z Westfalen Group.

Coolektiv obawia się również, że nielegalne produkty są skażone i zagrażają użytkownikom: znane są poważne wypadki spowodowane użyciem niewłaściwych mieszanin. W obecnej sytuacji nie można wykluczyć takich wypadków, a w ich następstwie szkód materialnych i mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. Ponadto stosowanie czynników chłodniczych wykraczających poza określonymi i wymaganymi specyfikacjami, wpływa negatywnie na działanie sprzętu, a zatem zwiększa zużycie energii. Ponadto nie można odzyskać nieokreślonych czynników chłodniczych, co pomija ważny cel rozporządzenia w sprawie F-gazów. Innym potencjalnym niebezpieczeństwem są nielegalne fluorowane gazy cieplarniane w jednorazowych pojemnikach.

- Obecna sytuacja związana z czynnikiem chłodniczym w związku z podażą, która nie jest proporcjonalna do kwoty, zagraża skutecznej realizacji unijnego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych - mówi Laurent Zielzinski z firmy Chemours International Operations Sàrl. - Należy przyspieszyć partnerską współpracę między przemysłem, Brukselą i Berlinem, aby jak najszybciej rozwiązać ten problem.

Coolektiv wzywa do wsparcia ze strony odpowiednich instytucji europejskich, aby problem nadużyć można było szybko rozwiązać.

 

Inicjatywa Coolektiv została utworzona w październiku 2018 r. i zaprezentowana publicznie na targach Chillventa 2018. Komitet Ekspertów Coolectiv powstał z inicjatywy Grupy Westfalen. Celem Komitetu jest przyspieszenie rozwiązania wyzwań związanych z rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Eksperci postawili sobie za cel opracowanie rozwiązań i narzędzi w ramach dwuletniej współpracy. Członkami Komitetu Ekspertów Coolektiv sa m.in.: Chemours International Operations Sàrl, Frigoteam Handels GmbH, Honeywell Germany GmbH, Rewe Group, Schrezenmaier Refrigeration GmbH & Co. KG, Westfalen Group, a także stowarzyszenie Asercom i Federalne Stowarzyszenie Gildii (niemieckiego handlu sprzętem chłodniczym). Więcej o inicjatywie Coolektiv: compass.westfalen.com

 

Źródło: Grupa Westfalen