Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w roku 2017 na około 60 000 m² powierzchni w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w której znajduje się fabryka SEST-LuVe. Nieruchomość gruntową zakupiono w maju za 2,4 mln €.

Całkowita inwestycja w wysokości 36 mln € obejmie około 18 mln € na budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 20 000 m², a pozostałą resztę na zakup maszyn i urządzeń niezbędną do zwiększenia mocy produkcyjnych. W związku z rozbudową firma zatrudni 50 nowych pracowników.

W oświadczeniu LuVe czytamy: "Strategicznym celem tej inwestycji jest zwiększenie i racjonalizacja zdolności produkcyjnych Grupy, aby lepiej wykorzystać możliwości rozwoju rynku."

Założona w 1974 r. Firma SEST jest integralną częścią Grupy Lu-Ve i wiodącym europejskim producentem parowników i skraplaczy do urządzeń chłodniczych.

Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od ponad 20 lat przyciąga inwestorów. Na obszarze niemla 400 ha ulokowało się ponad sto firm dających zatrudnienie 20 tys. osób.