Produkty (Wentylacja pożarowa)

Klapy przeciwpożarowe Hidria IMP Klima PL-21 PL-30

Hidria IMP Klima powiększyła portfolio produktów o nowe klapy ppoż. z oznakowaniem CE. Nowe europejskie prawodawstwo w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej wymaga stosowania oznakowania CE dla klap przeciwpożarowych według EN 15650:2010.

Ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych: mcr EXi firmy Mercor

Właściwe zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem pozwala na bezpieczną i sprawną ewakuację ludzi z obszaru zagrożonego pożarem, ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej oraz umożliwia ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi i produktami termicznego rozkładu. Mercor proponuje rozwiązanie: mcr EXi - nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych.