System mcr EXi to zestaw urządzeń zaprojektowanych do współpracy między sobą, które uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia:

  •     upustowe klapy nadciśnieniowe – próg zadziałania 50 Pa, wydajności powietrza wg potrzeb klienta;
  •     osiowe wentylatory nawiewno–wywiewne;
  •     centrale zasilająco-sterujące systemem;
  •     osprzęt wentylacyjny: kratki osłonowe, czerpnie oraz wyrzutnie ścienne, izolowane przepustnice powietrza.


System nadciśnieniowy mcr EXi można regulować dostosowując jego działanie do rzeczywistych warunków panujących w obiekcie. Dzięki mechanicznym klapom upustowym system bardzo szybko reaguje na zmiany wydatków wentylatorów.

Dane techniczne, opis działania, oraz zasada doboru systemu oraz inne informacje w broszurze mcr EXi

Oprócz mcr EXi Mercor proponuje także inne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych takie jak systemy wentylacji pożarowej, oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych i systemy wentylacji pożarowej.