Produkty (systemy wentylacji pożarowej i oddymiającej)

Ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych: mcr EXi firmy Mercor

Właściwe zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem pozwala na bezpieczną i sprawną ewakuację ludzi z obszaru zagrożonego pożarem, ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej oraz umożliwia ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi i produktami termicznego rozkładu. Mercor proponuje rozwiązanie: mcr EXi - nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych.