Moduł FCP 401 w połączeniu z centralami typu RZN umożliwia zasilanie i sterowanie pracą wentylatorów w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Centrala sterująca z podłączonymi czujkami dymu i przyciskami oddymiania po wykryciu zagrożenia pożarowego przekazuje sygnał do modułu FCP, który uruchamia wentylatory.

Cechy urządzenia:

■ możliwość podłączenia ze wszystkimi centralami typu RZN,
■ zapewnienie bezpiecznego i łagodnego rozruchu wentylatorów,
■ kontrola stanu pracy zasilania wentylatora,
■ zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe,
■ nadzorowana linia połączenia modułu FCP z centralą RZN.

Moduł FCP 401 wyposażony jest w zestaw elementów zapewniających łagodny rozruch wentylatora, ochronę przed przeciążeniem i zwarciem oraz kontrolę parametrów zasilania. W przypadku wystąpienia problemów z zasilaniem wentylatorów do centrali sterującej RZN przekazywana jest informacja o usterce. Usterka ta jest sygnalizowana w centrali i na podłączonych przyciskach oddymiania typu RT przez zaświecenie się żółtej diody „USZKODZENIE”.

Zastosowanie:
■ pożarowa wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (np. układ 2 wentylatorów: 1 wywiewny i 1 nawiewny),
■ wentylatory wywiewne (wyciągowe) współpracujące z układem napowietrzania grawitacyjnego,
■ wentylatory nawiewne (napowietrzające) współpracujące z układem oddymiania grawitacyjnego oraz w rozwiązaniach nietypowych (układy hybrydowe)
■ moduł zasilająco-sterujący wentylatory w systemach nadciśnieniowych w połączeniu z centralą RZN i klapą nadciśnieniową.

Moduł FCP został przebadany wraz z centralą oddymiania RZN 4503-T i jest wpisany do aprobaty technicznej jako moduł wspierający. Obecnie oczekujemy na aprobaty z pozostałymi centralami oddymiania typu RZN.