Klapa odcinająca KWP-P

z możliwością zastosowania również na kanale oddymiającym - w tym betonowym lub murowanym – szachcie wentylacji pożarowej.

KWP-P - teraz jeszcze więcej możliwości:

- jedna uniwersalna konstrukcja do zabudowy w ścianie, stropie i na kanale,

- zabudowa w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych,

- odporność ogniowa EI 120 S – w przegrodzie budowlanej, jak i na kanale oddymiającym,

- dowolne położenie siłownika.


Bateria klap odcinających KWP-P

odporność 120 minut zachowana zarówno w przegrodzie budowlanej, jak i na kanale oddymiającym i zabudowie klap do 10 m2.

Bateria klap KWP-P:

- możliwość zamontowania aż 16 klap w baterii powierzchni do 10 m2,

- konstrukcja w całości zachowuje odporność ogniową EI 120 S – zarówno w przegrodzie budowlanej, jak i w szachcie wentylacyjnym,

- klapy w baterii mogą być stosowane z pionową i/lub poziomą osią obrotu z siłownikami skierowanymi w dowolną stronę,

- produkt jako jedyny na rynku posiada Krajową Ocenę Techniczną – rekomendowany przez ITB sposób oceny zgodności wyrobu.

 

Więcej o klapach KWP-P i bateriach klap oddymiających: https://www.smay.pl/product/klapy-wentylacji-pozarowej-kwp-p-e