Mercor w nowym produkcie mcr ULTRA THERM zadbał w szczególności o parametry termicznie. Parametry te wykraczają poza obowiązujące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,8 W/m2K dzięki czemu spełniają wymogi, które będą obowiązywać od 2021 roku. Producent klapy wyeliminował z produktu mostki termiczne, co gwarantuje oszczędność energii i lepszą izolacyjność.

Kolejną cechą charakterystyczną nowych klap oddymiających Mercor, wyprodukowanych w zakładzie w Gdańsku, jest wysoka estetyka i jakość wykonania. Klapy wykonano z materiałów o spójnej kolorystyce z możliwością pomalowania na dowolny kolor także listwy aluminiowej jej skrzydła. Klapy są wytrzymałe dzięki innowacyjnemu kształtowi komór podstawy i szczelne z uwagi na zastosowanie wielopoziomowego systemu uszczelek i zamków.

Z kolei dzięki budowie modułowej możliwe jest wiele zastosowań i wariantów wykonania produktów z rodziny mcr ULTRA THERM. Funkcjonalność i wariantowość wykonania klap możliwa jest dzięki szerokiej gamy wypełnień skrzydła, różnorodności dostępnych podstaw oraz typów sterowania. Modułowość umożliwia dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb projektantów i użytkowników.

„Tworząc mcr ULTRA THERM, wspieraliśmy się wiedzą najlepszych europejskich specjalistów w projektowaniu i wytwarzaniu profili PVC” - czytamy na stronie www.mercor.pl. Prace rozwojowe nad klapami oddymiającymi mcr ULTRA THERM, produkowanymi w nowym zakładzie w Gdańsku, zostały dofinansowane środkami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Klapy przebadano w renomowanych instytutach, uzyskując dokumenty dopuszczające.

Funkcje: klapa dymowa, klapa wentylacyjna, wyłaz dachowy, świetlik.

Zastosowanie: obiekty przemysłowe, magazynowe czy handlowe, budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne, a także obiekty takie jak chłodnie i mroźnie, w tym w dużych centrach logistycznych - zarówno w Polsce, jak i za granicą.