Przewody oddymiające SMOKE®system to stalowe, jednostrefowe, okrągłe przewody oddymiające, które zostały sklasyfikowane według kryteriów normy PN-EN 13501-4+A1:2016 w klasie E600 120 (ho) S1500single odporności ogniowej oraz jako niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia. Kanały i kształtki o przekroju kołowym są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej wg PN-EN10346:2011 o grubościach 0,7 mm dla średnic od 100-710 mm; 0,9 mm dla średnic od 800-1000 mm. Wszystkie nyplowe elementy przewodów oddymiających typu SMOKE system wyposażone są w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych i uszczelkę pęczniejącą. Kanały spiralne oraz kształtki nyplowe z uszczelką spełniają wymagania klasy szczelności D zgodnie z normą PN-EN 12237.

Elementy wchodzące w skład SMOKE®system:

- przewody proste,

- kolana,

- redukcje,

- złączki nyplowe i mufowe,

- króćce,

- zaślepki,

- odgałęzienia siodłowe,

- trójniki,

- kompensatory wydłużeń termicznych,

- kratki wentylacyjne,

- tłumiki akustyczne.

Zakres średnic: od 100 mm do 1000 mm.

Maksymalna długość przewodu: 6000 mm.

Zakres stosowania: instalacje wentylacyjne o ciśnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa.

 

Przewody oddymiające SMOKE®system służą do budowy systemu instalacji oddymiającej i zostały zgłoszone przez ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. do konkursu Najciekawszy Produkt 2019.

SMOKE®system będzie można zobaczyć na stoisku nr 61 firmy ALNOR podczas targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 5-6 marca 2019 w Warszawie. Głosy na produkty zgłoszone do konkursu oddają odwiedzający targi i seminaria.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się drugiego dnia Forum.