Do nadzorowania i zapobiegania kondensacji w budynkach ze stropami chłodzącymi lub w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

Sygnalizator kondensacji QXA2000 / QXA2001 stosowany jest w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych skraplaniem w stropach chłodzących oraz w instalacjach ogrzewania wentylacji i klimatyzacji (HVAC).
Pracuje przy napięciu 24 V AC/DC i posiada bezpotencjałowy styk przełączający 1...48 V AC/DC. Może być stosowany wraz z modułem rozszerzającym AQX2000 (230 V AC) wyposażonym w bezpotencjałowy styk przełączający 12...250 V AC.
Sygnalizator kondensacji QXA2000 dostarczany jest z opaską zaciskową do montażu na rurach o średnicach od ø10 do ø100 mm oraz z pastą termoprzewodzącą.

Typoszereg

  • QXA2000 - czujnik wbudowany, wyjście 2-stawne, przełączanie przy 95% r.h., IP40, 24V AC/DC
  • QXA2001 - czujnik wyniesiony, wyjście 2-stawne, przełączanie przy 95% r.h., IP40, 24V AC/DC
  • AQX2000 - moduł rozszerzający (230V AC) do sygnalizatora


Katalog aplikacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z gotowymi aplikacjami, jakie przygotował Siemens. Aplikacje dostępne są na platformie on-line HIT: www.siemens.com/hit-pl w dziale Aplikacje.

Dokumentacja

Dla swoich produktów Siemens przygotował wyczerpującą dokumentację, która jest dostępna na platformie on-line HIT: www.siemens.com/hit-pl. W polu Szukanie produktu należy wpisać model urządzenia.

Kontakt

Siemens Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o.
Building Technologies

03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11
Tel. 22 870 87 00
Faks 22 870 87 01/02
www.siemens.pl/cps
biuro.sbt@siemens.pl

Biura regionalne:

60-164 Poznań
ul. Ziębicka 35
Tel. 61 662 29 00
Faks 61 662 22 53

40-533 Katowice
ul. Gawronów 22
Tel. 32 208 41 00
Faks 32 208 41 40