Przygotowania do certyfikacji ISO 9001:2015 trwały długo - jest to bardzo czasochłonne przedsięwzięcie wymagające dostosowania wszelkich działań i procesów w firmie do norm jakościowych. Bardzo ważną częścią podczas przeprowadzonych audytów było dostosowanie wszystkich działań firmy do wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (także w związku ze zbliżającą się gruntowną zmianą prawa w tym zakresie w 2018 roku).

Uzyskanie certyfikatu jest kolejnym krokiem milowym wpisującym się w strategię zarządzania jakością, na którą firma zdecydowała się kilka lat wcześniej wdrażając system Lean Managment. Optymalizacja procesów na każdym etapie realizacji wyznaczonych zadań ma na celu podnoszenie jakości świadczonych usług, a w konsekwencji zwiększenie satysfakcji klientów.

Zobacz certyfikat ISO 9001:2015

W związku z dostoswaniem do nowych wymagań prawnych i certyfikacją ISO od dnia 15 maja 2017 roku obowiązywać będą zaktualizowane Ogólne Warunki Sprzedaży oraz wzory formularzy gwarancji.

Zobacz nowe OWS