Sekretem technologii sorpcyjnej jest odpowiednia powłoka na powierzchni rotora. Cenika warstwa zeolitu sprawia, że znacznie wzrasta powierzchnia efektywna rotora. Dzięki mikroporom, na każdy gram zeolitu przypada poiwierzchnia czynna o wielkości dwóch boisk piłkarskich. Ryzyko zamarznięcia zimą jest minimalne, ponieważ wilgoć przechwytywana jest przez materiał powierzchni rotora i nie ulega skropleniu. Wydajność ok. 80% zapewnia mu pozycję jednego z najlepszych rotorów, dostępnych obecnie na rynku europejskim.

Centrale GOLD z nowym rotorem zachowają dotychczasowa sprawność odzysku ciepła, jak i spadek ciśnienia osiągane dzięki instalowanemu do tej pory rotorowi RECOnomic. - Nowy rotor sprosta wymaganiom wielu różnych rynków, jak również wysokim standardom  wymaganym od systemów o niskim zużyciu energii – mówi Mikael Börjesson, Product Manager Swegon. Centrale z rotorem RECOsorptic pozwalają na dodatkową redukcję  zainstalowanej mocy, a tym samym  kosztów eksploatacyjnych.

Źródło, foto: Swegon