System T.R.I.X. przeznaczony jest do wentylacji i oddymiania garaży – został certyfikowany w klasie F400 (400°C/2h). Charakteryzuje się niewielką wysokością urządzeń (270 mm w standardzie), przy możliwości zapewnienia ciągu powietrza do 100 N. T.R.I.X. wyróżnia się na rynku, ponieważ do zalet wentylatorów indukcyjnych dodano istotną cechę wentylatorów osiowych, czyli pełną rewersyjność (w czterech kierunkach).

Osiągnięto to dzięki unikatowemu rozwiązaniu: dyszom kierunkowym (na rysunku), umożliwiającym skierowanie powietrza nawet w cztery różne strony garażu. Dysze wyposażono w przepustnice odcinające dany wylot, zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pożaru. Dzięki temu, urządzenia T.R.I.X. są jedynymi na świecie wentylatorami indukcyjnymi w pełni rewersyjnymi. Ma to potwierdzić wkrótce patent światowy (PTC), na nadanie którego firma oczekuje.

Konstrukcja urządzenia jest modułowa, co usprawnia instalację oraz daje szerokie możliwości w zakresie zmiany kierunku przepływu (np. w przypadku etapowania budowy, przy rozbudowie garażu lub przy zmianie pracy wentylatorów w danym scenariuszu – bytowym lub pożarowym).

Na rodzinę wentylatorów typu T.R.I.X. składają się:

  • T – wentylator trójstronny
  • R – wentylator dwukierunkowy kątowy
  • I – wentylator rewersyjny
  • X – wentylator czterostronny

Fläkt Woods przeprowadził symulację pracy nowego systemu, porównując system oparty o 5 wentylatorów typu TRIX z systemem opartym o 8 wentylatorów osiowych. Po 900 s od wybuchu pożaru, wentylatory TRIX zapewniają lepszą widoczność niż wentylatory osiowe.

Źródło, foto: Fläkt Woods