Webinarium (seminarium internetowe) Jak zaprojektować skuteczny system wentylacji garaży. Studium przypadku dało naszym gościom możliwość poznania różnych aspektów projektowania wentylacji strumieniowej do garaży - zarówno w funkcji bytowej, jak i pożarowej.

Prelegantka, mgr inż. Aleksandra Kaczmarek - inżynier wsparcia technicznego działu Car Park we Fläkt Bovent, przedstawiła nie tylko wymogi prawne i podstawy projektowania, ale przede wszystkim - nowoczesne podejście i narzędzia usprawniające projektowanie i podnoszące bezpieczeństwo i skuteczność opracowywanych systemów. Na konkretnym przykładzie prezentowane były m.in. dobory urządzeń w programie Fan Selector oraz wykorzystanie symulacji CFD.

Dobór w programie Fan Selector dokonywany był na żywo, co pozwoliło uczestnikom zobaczyć, jak przebiega taki dobór oraz poznać funkcje programu (np. uwzględnienie oporów wybranych akcesoriów wentylatora, takich jak siatka czy tłumik).

Goście webinarium zadawali szereg pytań - wyjaśnione zostały m.in. kwestie pracy wentylacji garaży z falownikami czy szczegóły doboru wentylatorów. Na większość z nich odpowiedzi padły już podczas webinarium (przy niektórych wywiązywała się wręcz dłuższa dyskusja), pozostałe przekazujemy przez e-mail do wszystkich uczestników webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymali także dostęp do nagrania webinarium oraz pomocnicze materiały projektowe i techniczne. Do każdego trafił też imienny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

A już w maju czekają na Państwa kolejne seminaria w internecie. Szczegóły wkrótce!