Podobne zrostowe tendencje mają również zastosowanie do produktów z zakresu chłodnictwa żywności i leków.

Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (IIR) opublikował opracowanie pt. „Wpływ branży chłodniczej na zmiany klimatu”, z ktorego wynika, że 7,8% światowych emisji gazów cieplarnianych można przypisać branży chłodnictwa i klimatyzacji. Około 63% tych emisji to zużycie energii, a 37% to emisje czynnika chłodniczego. IIR postrzega zużycie energii jako największe wyzwanie nadchodzących dziesięcioleci.

Globalne wycofanie HCFC i stopniowe wycofywanie HFC, a także wykorzystanie energii odnawialnych, dają realną szansę na opracowanie bardziej wydajnych systemów chłodniczych.