Tematyka Warsztatów obejmie następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Specjaliści w tych dziedzinach - projektanci, rzeczoznawcy i inni - będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w branży sanitarnej i w zakresie wspomagania projektowego, wymiany doświadczeń zawodowych oraz integracji branżowej. Szczególnie istotne będzie przekazanie wiedzy młodym adeptom zawodu - projektantom na początku kariery i przyszłym rzeczoznawcom.

Zapraszając już dziś na spotkanie, organizator (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) zaprasza branżę do współtworzenia programu warsztatów - tak, by zachować walor praktyczny i odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby projektantów. W tym celu, wśród potencjalnych uczestników warsztatów prowadzona jest ankieta (zamieszczona tutaj www.warsztaty.pzits.pl). Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5 minut. Zachęcamy, zapraszamy!

Jej wyniki będą stanowić podstawę do określenia zakresu merytorycznego warsztatów. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 min. Zapraszamy do jej wypełniania.

Wszelkie informacje dotyczące Warsztatów dostępne są

na stronie www

na profilu LinkedIn