HVACR.pl: "Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych" skierowane są również do projektantów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Jakie zagadnienia, zdaniem organizatorów, są dziś dla nich najważniejsze?

Anna Bogdan: Warto zacząć od wyjaśnienia, że nie zdecydowało „zdanie organizatorów”. Zakres merytoryczny Warsztatów został ustalony na podstawie wyników ankiety (prowadzonej w 2015 roku), dotyczącej proponowanych przez potencjalnych uczestników tematów poszczególnych prelekcji podczas Warsztatów. Ankieta została wypełniona przez przeszło 250 respondentów – projektantów, rzeczoznawców, wykonawców, inspektorów nadzoru oraz inne osoby związane z szeroko pojętą „inżynierią środowiska”. Wyniki ankiety wskazały członkom Rady Programowej Warsztatów zagadnienia, które stanowią największą trudność dla branży. Takie zagadnienia dotyczą również projektowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Do istotniejszych należą niejednoznaczność przepisów techniczno-budowlanych, a w związku z tym problem z ich realizacją, brak jednoznacznych polskich przepisów i wytycznych w przestrzeni szeroko pojętej wentylacji pożarowej oraz ciągły rozwój tematyki wentylacji pożarowej i oddymiania czy wprowadzenie nowych wymagań związanych z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, pojawienie się wymagań „ekoprojektu (ecodesign). Sporym wyzwaniem wskazywanym przez respondentów jest przyszłe zaostrzenie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodwracalną energię pierwotną (EP) i dostosowanie instalacji wentylacji/klimatyzacji w tym kontekście. Ważnym zagadnieniem jest też postęp technologiczny i zmiany w całym budownictwie, m.in. ciągle pojawiające się nowe technologie, np.: wykorzystanie przemiany fazowej do akumulacji energii cieplnej i chłodniczej czy wzrost zysków ciepła w pomieszczeniach, przy jednocześnie niskich wysokościach kondygnacji, to wyzwanie w zakresie spełnienia wymagań komfortu cieplnego.


HVACR.pl: Jakie tematy z zakresu samego procesu projektowania, zaplanowane podczas Warsztatów, będą dla specjalistów branży HVACR szczególnie interesujące?

A.B.: W ciągu dwóch dni Warsztatów przedstawionych będzie prawie 40 prelekcji z następujących dziedzin: wodociągi i kanalizacja, gazownictwo oraz ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. W tej ostatniej dziedzinie omawiane będą następujące tematy:

 • Nowe inicjatywy europejskie w zakresie oceny wydzielania związków niebezpiecznych z wyrobów budowlanych a jakość powietrza wewnętrznego.
 • Interpretacja przepisów w świetle praktyki projektowania instalacji wentylacji.
 • Praktyczne zastosowanie przepisów przeciwpożarowych przy projektowaniu instalacji wentylacji pożarowej.
 • Projektowanie systemów HVAC z użyciem technologii BIM.
 • Zakres i zawartość projektu budowlanego i wykonawczego instalacji HVAC.
 • Ogrzewanie i wentylacja obiektów przemysłowych z zastosowaniem niskotemperaturowych źródeł ciepła.
 • Energooszczędność w aspekcie rosnących wymagań dotyczących separacji tłuszczu w wentylacji kuchni.
 • Charakterystyka energetyczna budynków. Praktyka obliczeń i przyjmowanych założeń w celu osiągnięcia wartości współczynników EP określonych w Warunkach Technicznych.
 • W poszukiwaniu energooszczędności w instalacjach wody lodowej.
 • Stropy aktywne – energooszczędne rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia budynków biurowych.
 • Innowacyjne rozwiązania instalacji wodociągowych oraz grzewczo-chłodzących Uponor.

Interesujące dla projektantów będą również dwa tematy referatów plenarnych, tj.:

 • Projekt budowlany w kontekście regulacji związanych z prawem autorskim i ochroną danych osobowych
 • Efektywność energetyczna w układach HVAC – gdzie szukać oszczędności?

Należy podkreślić, że powyższe tematy będą omawiane przez doświadczonych projektantów i specjalistów w danym zakresie. Liczymy również, że Warsztaty będą mieć charakter swobodnej wymiany myśli między Prelegentami i uczestnikami – oprócz tematów omawianych podczas poszczególnych sesji, umożliwimy również ciekawe dyskusje w kuluarach.


HVACR.pl: Jacy eksperci z branży HVACR pojawią się na liście prelegentów?

Cieszymy się, że zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli następujący specjaliści:

 • Piotr Bartkiewicz, adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się także przygotowaniem oprogramowania inżynierskiego oraz wdrażaniem systemów komputerowego projektowania. Specjalizacja – wentylacja i klimatyzacja.
 • Marta Chludzińska, adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Doświadczony projektant i kierownik robót budowlanych w specjalności sanitarnej, w tym w obiektach zabytkowych. Główny obszar działalności – wentylacja i klimatyzacja.
 • Wiesław Chojnacki, reprezentujący PZITS o/Gdańsk, członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, były Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w POIIB.
 • Anna Goljan z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, Instytut Techniki Budowlanej – PIB.
 • Grzegorz Kubicki, adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Prowadzi Podyplomowe Studia „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa” przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej.
 • Maciej Tryjanowski, współwłaściciel i koordynator prac w TRiM-tech Tryjanowski – Ratajczak – Mazurkiewicz sp.j. Rzeczoznawca PZITS; projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru.
 • Ewa Zaborowska, adiunkt w Katedrze Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Posiada doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji branży sanitarnej. Specjalizuje się w ogrzewnictwie i ciepłownictwie.

Spotkają się z Państwem także przedstawiciele Partnerów Warsztatów:

 • Sylvain Galmot-Kerr, Mariusz Hirsz, Joachim Schulz oraz Marcin Szczecina (Armstrong Fluid Technology),
 • Zbigniew Budnik i Piotr Serafin (Uponor Sp. z o.o.),
 • Jarosław Dołkowski (Niczuk Metall-Pl Sp.J.),
 • Lucjan Kłos (Swegon Sp. z o.o),
 • Robert Barańcki (ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o),
 • Bartosz Biernacki (Emerson Network Power),
 • Jakub Doroszkiewicz (Gazuno Langowski Sp.J.),
 • Grzegorz Perestaj (FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.j.) oraz
 • Paweł Łopacki (Jeven Sp. z o.o.).

Autorów wystąpień wskazali członkowie Rady Programowej Warsztatów, by dać każdej branży instalacyjnej unikatową okazję do spotkania z osobami mającymi niekwestionowany autorytet w środowisku oraz doświadczonymi praktykami, reprezentującymi uznane firmy branżowe. Sądzę, że to najlepsza zachęta do przyłączenia się do nas podczas Warsztatu!

HVACR.pl: Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia!

A.B.: Dziękuję.

Nasza rozmówczyni, prof. nzw. dr hab. inż. Anna Bogdan pracuje w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego "Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych".

Zapraszamy do >rejestracji i do przejrzenia szczegółowego >programu Warsztatów.