Tematyka Warsztatów będzie obejmować następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami i dziedziny pokrewne.

W czasie Warsztatów będą omawiane następujące zagadnienia:

  • warsztat projektanta,

  • komputerowe wspomaganie procesu projektowania,

  • zakres i zawartość projektu,

  • wymagania prawne,

  • perspektywy rozwoju i nowoczesne technologie.

Dalsze informacje na temat Warsztatów:

>> strona wydarzenia

>> profil LinkedIn

 

Źródło: PZITS