Garaże podziemne są nieodłącznym elementem powstających w zatłoczonych centrach miast budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, centrów handlowych. Sprawnie działający i niezawodny system wentylacji mechanicznej garaży podziemnych jest warunkiem bezpiecznego użytkowania tego typu obiektów. Podstawową funkcją systemów wentylacji jest ochrona osób przebywających w garażach przed szkodliwym wpływem spalin samochodowych. Jednymi z najbardziej niebezpiecznych składników spalin są tlenek węgla i tlenki azotu. Duże zagrożenie stanowi także mieszanina powietrza z gazem płynnym, mogącym wydostać się z nieszczelnych instalacji samochodowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), garaże podziemne wielostanowiskowe należy wyposażyć w system wentylacji mechanicznej sterowanej detektorami tlenku węgla i gazu propan-butan (CO i LPG). Sterowanie odbywa się poprzez uruchamianie wentylatorów wywiewnych z zadaną wydajnością, po otrzymaniu sygnału o przekroczeniu progów alarmowych właściwych dla poszczególnych gazów.

W 2012 roku firma GAZEX rozszerzyła swoją ofertę sprawdzonych, niezawodnych detektorów typu WG o nowy model – detektory typu WG.EG. Urządzenia dostępne są wersji 230 VAC i 12 VDC (WG.EG/A). Aby sprostać wymogom normy PN 50545-1 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i palnych w garażach oraz w tunelach, detektory WG.EG, w odróżnieniu od swoich poprzedników detektorów typu WG.EN, zaprojektowano jako 3-progowe.

Rys. 1. Autonomiczny detektor typu WG.EG
  
Rys. 1. Autonomiczny detektor typu WG.EG

Detektory typu WG.EG są urządzeniami autonomicznymi – posiadają wbudowane wyjścia przekaźnikowe bezpośrednio sterujące pracą wentylatorów wyciągowych. Ideą powstania takiego urządzenia była prostota i niezawodność działania systemu detekcji, dzięki eliminacji dodatkowych urządzeń pośredniczących (central) w przekazywaniu sygnału z detektorów. Ze względu na swoją podstawową funkcję, czyli sterowanie pracą wentylatorów, detektory nie zostały wyposażone w syreny wewnętrzne. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko błędnego odczytania sygnału akustycznego, jako sygnału z systemu pożarowego lub innego systemu alarmowego. Dlatego doskonałym uzupełnieniem systemu detekcji opartego o detektory WG.EG są tablice ostrzegawcze LED jednostronne lub dwustronne, informujące użytkowników garażu o powstałym zagrożeniu, ale nie powodujące poczucia zagrożenia i paniki (NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN, NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN, OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN, WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ).

Zamontowane w detektorach typu WG.EG wymienne półprzewodnikowe moduły sensora przyspieszają i ułatwiają proces kalibracji urządzenia, który można zrealizować poprzez wymianę modułu sensora w obiekcie, w którym zamontowano urządzenia. Pozwala to uniknąć kłopotliwego demontażu detektora i długotrwałej procedury związanej z wysyłką i kalibracją urządzenia w Laboratorium Wzorcującym. Koszt zakupu nowego modułu sensora jest niższy od kosztu ponownej kalibracji zdemontowanego urządzenia. Zintegrowany z modułem sensora filtr z węgla aktywnego zwiększa selektywność urządzenia. Zastosowanie sensorów półprzewodnikowych pozwala na wydłużenie okresu między kalibracjami do 3 lat, zmniejszając koszty eksploatacyjne systemu. Żywotność sensorów półprzewodnikowych wynosi 10 lat. Stosowane w podobnych rozwiązaniach sensory elektrochemiczne wymagają kalibracji co 6 miesięcy, a ich żywotność zwykle nie przekracza 2 lat.

Detektory typu WG.EG wyposażono w nowy rodzaj zacisku typu samokleszczującego, umożliwiającego podłączenie przewodem z żyłą wielodrutową (przewód typu linka) bez tulejki zaciskowej. Rozwiązanie to przyspiesza i upraszcza wykonanie okablowania. Podobnie jak w modelu WG.EN, istnieje możliwość podłączenia przewodem jednodrutowym. Nowy typ zacisku pozwala na demontaż płytki elektroniki bez konieczności rozłączania przewodów.

Rys. 2. Zacisk typu samokleszczującego
  
Rys. 2. Zacisk typu samokleszczującego


Konstrukcja detektorów WG.EG umożliwia konfigurację systemu detekcji zgodnie z potrzebami użytkowników – jako system 3-progowy lub 2-progowy z sygnalizacją AWARIA.
System może współpracować z BMS za pośrednictwem dodatkowych przekaźników lub styczników. Rozszerzenie o dodatkowy moduł sterujący, pozwala na komunikację w standardzie RS485
z protokołem MODBUS RTU.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość wprowadzenia detektora w tryb pacy chwilowej za pomocą zewnętrznego włącznika magnetycznego znajdującego się z boku obudowy detektora (pole TEST ZONE). Procedura uruchomienia jest tak skonstruowana, aby zabezpieczyć detektor przed przypadkową, niezamierzoną generacją procedury testowej. Innowacja ta umożliwia sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych obwodów sterujących, a także ułatwia wykonanie kontroli działania urządzenia poprzez szybszą reakcję sensora na gaz testowy.

Na przednim panelu detektora znajduje się port podczerwieni, który pozwala na przeprowadzenie pełnej diagnostyki i regulacji urządzenia bez konieczności demontażu obudowy.

Typ detektora determinuje jego wysokość montażową. Detektory tlenu węgla należy montować ok. 1,8 nad poziomem posadzki. W przypadku detektorów LPG maksymalna wysokość montażu wynosi 30 cm nad poziomem posadzki. Osłona rurowa typu AR-1 pozwala uchronić detektory LPG przed uszkodzeniami mechanicznymi, na jakie są narażone w trakcie eksploatacji.

WG.EG w obudowie AR-1

Rys. 3. WG.EG w obudowie AR-1

Podstawowym wymogiem stawianym systemom wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom w nich przebywającym. System detekcji CO i LPG sterujący pracą wentylatorów wyciągowych powinien być skonstruowany tak, aby zapewniał niezawodność działania. Rozwiązanie oparte na autonomicznych detektorach typu WG.EG firmy GAZEX eliminuje ryzyko niezadziałania systemu wentylacji w przypadku awarii któregokolwiek urządzenia, wchodzącego w skład systemu detekcji. Funkcjonalność i niezawodność urządzenia znalazła uznanie w oczach Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, która przyznała detektorom serii WG.EG statuetkę Złotego Instalatora w czasie trwania X Kongresu INSTALEXPO 2012.

Autor: Jolanta Dębowska-Danielewicz

Na foto głównym: WG.EG w obudowie AR-1

GAZEX