Na początku kwietnia wrozsły ceny czynników chłodniczych oferowanych przez Mexichem.  R134a, R407A, R407C i R410A podrożały o 10%, a R404A and R507 (charakteryzujące się największym potencjałem efektu cieplarnianego) - aż o 15%. Wynika to z wymogów prawnych. Aby nie przekroczyć ilości ton równoważnych dwutlenku węgla (im wyższy GWP danego czynnika, tym większje emisji dwutlenku węgla odpowiada jego jednostka masy), trzeba ograniczać ilość czynników o wysokim GWP wprowadzanych na rynek na rzecz czynników o niższych wartościach tego parametru.

Mexichem podaje, że podwyżki cen podanych czynników pozwolą firmie kontynuować badania nad czynnikami chłodniczymi o obniżonym GWP i rezygnować na ich rzecz z czynników stopniowo wycofywanych przez Unię Eurooejską.

Grafika dzięki Pixabay.