Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że około 4,3 miliona ludzi umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach - to około 600 tys. więcej niż zabitych przez zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz.

Niska jakość powietrza wewnątrz domu może prowadzić do reakcji alergicznych i bólów głowy. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia w pomieszczeniach może mieć śmiertelne konsekwencje - w postaci chorób serca, chorób płuc i raka. Z podnaych przez WHO 4,3 miliona, każdego roku 60% umiera z powodu chorób serca, a pozostałe 40% umiera z powodu problemów z płucami:

34% atak serca
26% choroba niedokrwienna serca
22% przewlekła obturacyjna choroba płuc
12% zapalenie płuc
6% rak płuc.

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) informuje, że ​​powietrze w pomieszczeniu może być od dwóch do pięciu razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Te zanieczyszczenia to:

Pył: Pył jest nagromadzeniem martwych komórek skóry, włókien np. dywanu i brudu. 

Produkty spalania: Każdy dom używa produktów spalania takich jak gazowy podgrzewacz wody, piec itp. Produkty spalania takie jak CO2 gromadzą się w pomieszczeniach przy nieodpowiedniej wentylacji.

Wilgoć: Gromadzenie się wilgoci w domu przyczynia się do rozwoju pleśni i roztoczy, a te mogą powodować alergie i duszność.

LZO: w ciągu ostatnich kilku dekad przemysł wytwórczy i budowlany zaczął wykorzystywać materiały syntetyczne. Niektóre są względnie nieszkodliwe, ale inne uwalniają do powietrza produkty uboczne, które wchodzą w interakcje z otoczeniem. Pestycydy, formaldehyd i inne odparowane substancje są zwykle emitowane z wyposażenia i materiałów budowlanych. EPA ostrzegła, że ​​w pewnych stężeniach mogą powodować bóle głowy, nudności i trwałe uszkodzenie nerek, wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.

Na terenach zagrożonych występowaniem radonu, EPA wymienia tez radon.
Radon: pod powierzchnią domu możesz mieć radioaktywny gaz radonowy przenikający przez glebę i płytę fundamentową, nawet o tym nie wiedząc. Radon jest jedną z głównych przyczyn raka płuc, a jeśli nie zastosujesz środków zapobiegawczych, może on wpływać na twoją rodzinę.