Znane na całym świecie stowarzyszenie reprezentuje ponad 1000 organizacji w Europie i na Bliskim Wschodzie. Działalność organizacji opiera się na wysoko cenionych demokratycznych zasadach podejmowania decyzji, zapewniających równe szanse dla całej branży. Z biegiem lat organizacja z siedzibą w Brukseli stała się szanowanym i znanym interesariuszem, który buduje mosty między producentami, których reprezentuje, a stowarzyszeniami, ustawodawcami i organami normalizacyjnymi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.