W styczniu inspektorzy Ministerstwa skonfiskowali 40 tys. urządzeń nie posiadających Karty Efektywności Energetycznej. Wśród nich było 25,4 klimatyzatorów typu split - 5 tys. nie miało Kart w ogóle, natomiast pozostałe nie spełniały wymagań krajowych w zakresie efektywności energetycznej. Pozostałe urządzenia były klimatyzatorami typu okiennego - 3,5 tys. z nich nie miało Kart w ogóle, zaś 7 tys. nie spełniało wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

Rozpoczęte wraz z rokiem 2014, inspekcje poprzedzone były kampanią informacyjną poświęconą kartom efektywności energetycznej i związanym z nią obowiązkom sprzedawców urządzeń. Każdy klimatyzator musi mieć swoją Kartę, określono także pułapy efektywności energetycznej dla konkretnych urządzeń (klimatyzatory split i klimatyzatory okienne).

Ministerstwo zapowiada dalsze kontrole oraz ich pogłębienie - wybrane urządzenia będą wysyłane do specjalistycznych laboratoriów, aby zbadać ich zgodność ze standardem 2663/2012 AD.

Źródło, foto: Ministerstwo Handlu i Przemysłu Arabii Saudyjskiej