Boss mini pozwala na przeprowadzenie rozruchu całego obiektu za pomocą wyszukiwarki internetowej (protokół https) urządzenia mobilnego, bezpośrednio podłączonego do hotspota Wi-Fi, bez konieczności podłączania monitora, klawiatury czy myszki.

Począwszy od uruchomienia, aż po realizację rutynowych czynności, wszystkie informacje systemowe są dostępne bezpośrednio za pośrednictwem smartfona lub tabletu w całkowicie konfigurowalnym interfejsie internetowym.

Hotspoty Wi-Fi zastosowane w zaawansowanych modelach oznaczają dostępność interfejsu użytkownika bez potrzeby łączenia się z inną infrastrukturą sieciową.

Podobnie jak cały asortyment systemów boss, boss mini jest zintegrowany z RemotePRO – zdalną usługą monitoringu firmy CAREL, dzięki czemu monitorowane są wszystkie przyłączone systemy lokalne. Użytkownicy poszczególnych organizacji i o różnych profilach dostępu mogą łączyć się z usługą centralną, wyświetlając ogólne pulpity systemowe i statystyki globalne, bądź też łączyć się bezpośrednio z systemem lokalnego nadzoru na potrzeby bardziej szczegółowych analiz. Centralne zarządzanie podnosi niezawodność dzięki analizie alarmów i możliwości programowania działań. Wpływa także na energooszczędność porównując pobór energii i wydajność w różnych punktach systemu, wskazując możliwości redukujące koszty.

Boss mini jako pierwszy system monitoringu oferuje możliwość wysyłania powiadomień o alarmach przez komunikator „Telegram” – podobną do WhatsApp. Ta sama wiadomość może być wysłana na czacie grupowym dla utrzymania lepszej komunikacji zespołu oraz szybszego czasu reakcji.


Charakterystyka:

- pełna integracja z hotspot
- pełna łączność mobilna od pierwszego uruchomienia po serwis
- nowy kompaktowy wymiar dla rozwiązań boss
- dostępny w dwóch różnych konfiguracjach HW:
- Basic: model z połączeniem Ethernet
- Advanced: dodatkowe połączenie Wi-Fi i wyjścia HDMI
- Zdalne Monitorowanie stanu urządzeń
- Włączanie/wyłączanie urządzenia
- Ustawienia Wi-Fi i LAN
- nadzór do 50 urządzeń
- komunikacja z urządzeniami przy użyciu protokołu Carel Master ; Modbus® ; BACnet (BOSS)
- łatwą konfigurację i szybkie uruchamianie systemu.


Cechy szczególne:
1 port usb
2 x RS485 Master
2 porty Ethernet (2 różne IP)
3 wyjścia cyfrowe (+24Vdc command)
1 slot SD
2 led (on/off – alarm)
Zasilanie 24Vdc
1 przycisk przywracający ustawienia fabryczne
Tworzenie kopii zapasowych, przywracanie ręczne i zaplanowane