Fiński Techniczny Instytut Badawczy VTT jest rozpoznawalną na świecie jednostką badawczą, specjalizującą się w nowych technologiach. Instytucja ta zbadała najnowsze centrale Vallox, sprawdzając m.in. następujące cechy produktu:

  • szczelność powietrzna,
  • skuteczność filtrów powietrza,
  • właściwości przepływu powietrza,
  • właściwości akustyczne, sprawność temperaturowa,
  • działanie centrali przy niskiej temperaturze zewnętrznej,
  • zapotrzebowanie na energię elektryczną silnika wentylatora,
  • roczna sprawność odzysku ciepła w stosunku do powietrza wywiewanego.

W wyniku badań, urządzenie Vallox 110 SE otrzymało certyfikat „A+” w zakresie sprawności temperaturowej odzysku ciepła oraz certyfikat „A” pod względem zapotrzebowania silników wentylatorów na energię elektryczną (SFP=0,9). Współczynnik wydajności (COP) także plasuje centralę Vallox 110 SE w wysokiej klasie: 14,1 – 18,8. Według powyższych wskaźników, Vallox 110 SE jest najbardziej efektywną energetycznie jednostką wentylacyjną dla budownictwa mieszkaniowego.


Bez nagrzewnicy wstępnej=oszczędnie


W tradycyjnych centralach  rekuperacyjnych (z nagrzewnicą wstępną), ok. 65% energii cieplnej ponownie ucieka do atmosfery, poprzez powietrze wyrzucane na zewnątrz. W urządzeniach Vallox nie ma nagrzewnicy wstępnej.
Tradycyjne jednostki potrzebują podgrzewu powietrza napływającego z czerpni przez nagrzewnicę wstępną przy temperaturze zewnętrznej poniżej 00C, natomiast rekuperatory Vallox 096 SE, 110 SE oraz 145 SE nie potrzebują dodatkowego podgrzewania powietrza zewnętrznego, dopóki temperatur zewnętrzna nie spadnie poniżej –100C. Według producenta, takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie energii cieplnej, przekazywanej powietrzu nawiewanemu, 100%.
Badania w VTT potwierdziły, że takie rozwiązanie wpływa na energooszczędny charakter central Vallox. Według pomiarów Instytutu, roczne zapotrzebowanie na energię dla elektrycznych nagrzewnic powietrza wynosi jedynie 97 kWh w południowej Finlandii (w VTT, roczna sprawność odzysku ciepła przez centralę jest zawsze wyliczania w odniesieniu do warunków klimatycznych panujących na południu Finlandii). Warunki pogodowe w tym regionie są zbliżone do panujących w Polsce, można więc oczekiwać podobnych oszczędności. Symulacja oszczędności, przeprowadzona na podstawie rzeczywistych pomiarów temperatury zimą 2013 roku, przedstawia się następująco:

Tabela 1: Warunki pogodowe w Polsce (zima 2013)


1 Warszawa-Okęcie, Stacja Pogodowa
2 pomiar z dnia 3.02.2013, godz. 6:00

Tabela 2: Zapotrzebowanie na moc nagrzewnic elektrycznych w centralach: tradycyjnych i Vallox 110 SE

 

Zgodnie z polskim standardem energooszczędności


Centrala Vallox 110 SE spełnia także wymagania dla budynków jednorodzinnych budowanych w polskim standardzie domu energooszczędnego (NF-40), sporządzonym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, obejmuje wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dowodem spełnienia tych wymagań jest certyfikat, uzyskany w Instytucie Domów Pasywnych w Darmstadt – niezależnej jednostce, specjalizującej się w badaniach i certyfikacji systemów i urządzeń przeznaczonych do domów pasywnych i energooszczędnych. Sprawność temperaturową odzysku ciepła oraz wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej wyznacza się w oparciu o rzeczywiste testy urządzenia.

Tabela 3: Vallox 110 SE - spełnienie wymagań dla domów energooszczędnych

Dla energooszczędnej centrali Vallox SE 110, polski dystrybutor produktów Vallox - firma Conceptair - przedstawia certyfikat Instytut Domów Pasywnych dla jednostki Vallox 350 (nazwa na rynek niemiecki) wraz z deklaracją zgodności oraz certyfikat VTT.

 

Tabela 4: Parametry urządzeń

 

Sprawdź też: Akademia VALLOX - 11.04.2014 r., Warszawa

Źródło, foto: conceptAIR

Vallox - energooszczędne centrale w ofercie Conceptair