Vallox, znany fiński producent central wentylacyjnych, połączył w swoich nowych centralach energooszczędnych kilka rozwiązań, przekładających się na wysoką efektywność energetyczną urządzeń.

 

Wymienniki ciepła

Zastosowano aluminiowe, przeciwprądowo-krzyżowe wymienniki ciepła o sprawności temperaturowej odzysku ciepła η > 80%. Certyfikaty niezależnego fińskiego instytutu VTT Expert Services Ltd. podają, że pod względem rocznej sprawności temperaturowej odzysku ciepła urządzenia mają klasę efektywności energetycznej A+ (sprawność roczna w granicach 75-80%).

 

Wentylatory

Zużycie energii elektrycznej obniżone jest też dzięki zastosowaniu wysokiej jakości wentylatorów marki ebm-papst. Zastosowano urządzenia na prąd stały, elektronicznie komutowane. Dzięki temu, pobór mocy elektrycznej jest niski (np. dla urządzenia Vallox 110 SE, moc właściwa wynosi 0,9 kW/m3/s, co według wspomnianego instytutu VTT klasyfikuje urządzenie do klasy A efektywności energetycznej).

 

Innowacyjny system antyzamrożeniowy wymiennika

W nowych, innowacyjnych i oszczędnych, centralach rekuperacyjnych Vallox - inaczej niż w urządzeniach innych producentów! -wentylator nawiewny nie zatrzymuje się nawet podczas największych mrozów. Centrale w standardzie wyposażone są w nagrzewnicę elektryczną wtórną, a Vallox 110 SE i 145 SE - również w nagrzewnicę elektryczną dodatkową. W procesie odszraniania wymiennika ciepła, powietrze nawiewane omija komorę odzysku ciepła, a podgrzewane jest, w zależności od strumienia, przez nagrzewnicę elektryczną wtórną i dodatkową. Powietrze wywiewane z pomieszczeń odszrania wymiennik. Proces dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń odbywa się bez przerwy, co jednocześnie jest korzystne ze względów higienicznych (nie występuje podciśnienie).

Regulacja

Regulację ułatwiają króćce pomiarowe ciśnienia zainstalowane w centrali. Cyfrowy panel SED umożliwia dostosowanie urządzenia do rzeczywiście panujących warunków i potrzeb użytkownika. Z poziomu panelu możliwe jest m.in. włączanie i wyłączanie jednostki, zmianę prędkości (8 biegów wentylatorów) oraz programowanie biegu maksymalnego i minimalnego dla nawiewu i wyciągu. Można też ustawić nastawę tygodniową, czasową nastawę serwisową oraz nastawę temperatury uruchomienia by-pass. Opcjonalnie możliwa jest regulacja za pomocą czujników CO2 oraz wilgotności, co umożliwia urządzeniu automatyczne reagowanie na rzeczywiste potrzeby. Wyposażenie jednostki w konwerter LON umożliwia sterowanie przez komputer.

 

Automatyczny by-pass

Tryb lato/zima przestawiany jest automatycznie – przejście w tryb letni aktywuje uruchomienie by-passu wymiennika ciepła. Odzysk ciepła nie pracuje więc, gdy nie ma takiej potrzeby. Dzięki temu zapewniona jest efektywność energetyczna przez cały rok, przy zachowaniu odpowiedniego komfortu.

Inne cechy urządzenia

  • Obudowa wykonana z podwójnej blachy stalowej (z materiałem izolacyjnym między ściankami), malowanej proszkowo na biało na zewnątrz i wewnątrz, co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości urządzenia.
  • Filtry klasy F7 i G4 na nawiewie i G4 na wyciągu.
  • W standardzie syfon odprowadzający skropliny.
  • Wyłącznik serwisowy.
  • Stopień ochrony IP34.
  • Wszystkie modele dostępne w wersji prawej R i lewej L.

 

Tabela: Parametry urządzeń

 

Sprawdź też: Akademia VALLOX - 11.04.2014 r., Warszawa

Źródło, foto: conceptAIR

Vallox - energooszczędne centrale w ofercie Conceptair