1 września 2013 roku Marek Perendyk przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Stanowisko Dyrektora Zarządzającego objął Pascal Gelugne. Wówczas zapowiedziano także przejście na zasłużoną emerytirę Wojciecha Jakrzewskiego, dotąd Vice Prezesa Zarządu Centrum Klima S.A.

25 października br. Lindab AB, właściciel Spółki, dokonał dalszych zmian w Zarządzie Centrum Klima:

  • ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego został odwołany Pascal Gelugne, którego jednocześnie powołano na stanowisko Menadżera Regionu Zachodniego Grupy Lindab;
  • ze stanowiska Vice Prezesa Zarządu odwołany został Wojciech Jakrzewski, który z końcem października 2013 roku przeszedł na emeryturę;
  • nowym Dyrektorem Zarządzającym, Prezesem Zarządu, został Kenneth Johnsson;
  • na stanowiska Członków Zarządu powołani zostali: Piotr Wolak, Michał Wróblewski oraz Małgorzata Szerszeń-Krzywicka.

Kenneth Johnsson ma 63 lata i jest obywatelem Szwecji. Od zakończenia studiów, czyli od roku 1975, pracuje w Grupie Lindab. Był odpowiedzialny za produkcję, zakupy, kontroling, a także zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego w kilku spółkach zależnych.

Piotr Wolak ma 33 lata. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Środowiska specjalizacja Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. W Centrum Klima pracuje od 9 lat, w tym 4 lata na stanowisku Dyrektora ds. Handlowych. Posiada bogate doświadczenie w sprzedaży i zna doskonale branżę HVAC.

Michał Wróblewski ma 36 lat. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale MEiL, kierunek Energetyka Cieplna. W Spółce jest zatrudniony od 2007 roku. Do tej pory zajmował stanowisko Kierownika Produkcji. W nowej strukturze obejmie stanowisko Dyrektora Zakładu Produkcyjnego. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją, wdrażaniu nowych technologii oraz rozwoju produktów.

Małgorzata Szerszeń-Krzywicka ma 38 lat. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Zarządzania, specjalność Rachunkowość. W 2013 roku została ACCA Affiliate. W Centrum Klima zatrudniona jest od 2008 roku na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Posiada 15-letnie doświadczenie w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz wspieraniu Zarządu w podejmowaniu decyzji.