Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego agregatów RAS Ka daje możliwość skonfigurowania agregatu dla indywidualnych rozwiązań. W zależności od zapotrzebowania dostępne są modele w wykonaniu standard, ultra cichym lub o zwiększonej efektywności energetycznej (agregaty o tej samej wydajności chłodniczej ale różnym wykonaniu mogą się różnić typem zastosowanych sprężarek, wentylatorów, sposobem regulacji prędkości obrotowej wentylatorów, wymienników a w niektórych przypadkach także wielkością obudowy). Agregaty mogą być dostarczone z wbudowanym modułem hydrauliczny (pompa obiegowa, zbiornik buforowy, naczynie wzbiorcze). Przy zastosowaniu dodatkowych wymienników po stronie tłocznej sprężarek, można odzyskiwać ciepło przegrzania (w wersji częściowego odzysku ciepła) i np. podgrzewać wodę na potrzeby użytkowe lub ciepło przegrzania i ciepło skraplania (całkowity odzysk ciepła) i wykorzystać tą funkcję np. do podgrzewania wody basenowej. Każdy model wyposażony jest standardowo w panel elektryczny i mikroprocesor sterujący nadzorujący parametry schładzanej wody i pracę poszczególnych podzespołów. Podłączenie agregatów do zewnętrznego systemu nadzoru można uzyskać dzięki bogatemu wyborowi interfejsów i kart BMS. Przed opuszczeniem fabryki każdy agregat jest testowany (sprawdzenie podłączeń oraz szczelności obiegu chłodniczego i wodnego a także podłączeń elektrycznych) a jego obiegi chłodnicze są napełnione odpowiednim czynnikiem.

Wersje wykonania:
RAS Kp - standard
RAS S Kp - wersja super cicha
RAS F Kp - wersja z freecoolingiem.

Dane techniczne:

• wydajność chłodnicza: 105,1 kW*
• pobór mocy: 32,6 kW
• wydajność chłodnicza freecoolingu: 64 kW**
• GWP: 3
• EER: 3,22 W/W
• ESEER: 3,35
• sprężarka pólhermetyczna tłokowa w wykonaniu przeciw-wybuchowym EX
• moc akustyczna: 89 dB(A)
• ciśnienie akustyczne mierzone z 1 m w otwartej przestrzeni (ISO 3746): 71,6 dB(A)
*Warunki: powietrze 35 °C - woda lodowa 7/12 °C.
** Warunki dla freecoolingu: powietrze 3 °C - powrót z instalacji 12° C - glikol etylenowy 20%.

Zastosowanie:

• produkcja wody lodowej na potrzeby Instalacji klimatyzacji opartej na centralnym przygotowaniu chłodu w agregacie wody lodowej i wewnętrznej instalacji opartej na klimakonwektorach;
• produkcja wody lodowej na potrzeby chłodnic w centralach wentylacyjnych;
• produkcja wody lodowej na potrzeby chłodnic wentylatorowych w chłodniach;
• produkcja wody lodowej na potrzeby szaf klimatyzacji precyzyjnej z chłodnicami wodnymi;
• produkcja wody lodowej na potrzeby procesów technologicznych (chłodzenie maszyn, obróbka produktów spożywczych).

 

SCROL jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń EMICON na terenie Polski. Agregat wody lodowej z freecoolingiem RAS F 1301 KP na propan (R290) został zgłoszony do konkursu Najciekawszy Produkt 2019.

Agregaty EMICON będzie można zobaczyć na stoisku nr 133 firmy SCROL podczas targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 5-6 marca 2019 w Warszawie. Głosy na produkty zgłoszone do konkursu oddają odwiedzający targi i seminaria.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się drugiego dnia Forum.