Jednostka odzysku ciepła OXeN została uznana przez jurorów za wzór projektowania kompleksowego. Wysoko oceniono następujące cechy urządzenia:

• ograniczenie i odchudzenie elementów konstrukcyjnych – przemyślana i zwarta konstrukcja;
• uproszczenie sposobu montowania produktu;
• intuicyjna obsługa sterownika;
• zastosowanie w konstrukcji urządzeń obudowy wykonanej ze spienionego polipropylenu (EPP) – materiału wytrzymałego, lekkiego, o wysokiej izolacyjności termicznej i akustycznej oraz żywotnego;
• energooszczędna wentylacja nawiewno – wywiewna, dzięki dwustopniowemu odzyskowi ciepła  - wykorzystanie energii z powietrza usuwanego z pomieszczenia;
• system bezkanałowy – nie trzeba budować sieci kanałów, co sprawia, że koszt inwestycyjny jest niski i dostępny dla szerokiej grupy użytkowników.

Jednostki odzysku ciepła OXeN znajdują zastosowanie w budynkach o większej kubaturze, takich jak: hale produkcyjne, magazynowe, salony wystawowe, warsztaty samochodowe, obiekty sportowe i handlowe.

Urządzenia można obejrzeć na wystawie pokonkursowej  DOBRY WZÓR 2013 w dniach 25.10 – 08.12. 2013 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa.

Więcej informacji