Krzysztof GrzegorczykKrzysztof Grzegorczyk ma wieloletnie doświadczenie w branży, gdyż był wcześniej odpowiedzialnym za rynek czynników chłodniczych w firmach Liquid Carbonic i Praxair (przekształconej następnie w BOC, obecnie Air Products).

Pan K. Grzegorczyk był jednym z założycieli Fundacji PROZON (1996), rozwijał jej działalność, a także przez wiele początkowych lat zasiadał w Zarządzie Fundacji.

 

Nowy Prezes Fundacji PROZON odpowiedział na trzy pytania naszej redakcji:


HVACR.pl: Jakie są w tej chwili najważniejsze zadania Fundacji?

Krzysztof Grzegorczyk: Zadania Fundacji nie ulegają zmianie. Istotą naszego działania było i jest wspieranie branży chłodniczej w wypełnianiu zobowiązań wobec środowiska i wskazanie sposobów działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te zadania możemy osiągnąć m.in. poprzez sprawną sieć odzysku (3R) oraz informowanie branży o nowych regulacjach prawnych.
Ważnym zadaniem na najbliższe miesiące będzie odnowienie parku maszynowego w Centrum Regeneracji i Utylizacji. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie naszych zdolności regeneracji czynników chłodniczych z odzysku.
Kolejnym zadaniem jest wyposażenie firm serwisowych w nowe, lepsze stacje do odzysku. Sprawia mi osobistą satysfakcję fakt, że jeszcze ok. 650 stacji, które wybraliśmy do zakupu w pierwszej fazie projektu pod koniec lat 90-tych jest nadal w użytkowaniu,  jednak chcemy zastąpić je urządzeniami bardziej zaawansowanymi technologicznie. Nowe stacje do odzysku są już dostępne, a od kilku dni zawieramy z firmami serwisowymi umowy na ich użyczenie.
Wyzwaniem jest sprawny odbiór odzyskanych czynników chłodniczych od firm serwisowych i użytkowników. Nowa ustawa o odpadach utrudnia logistykę butli, ale Fundacja korzysta ze sprawdzonych rozwiązań firm kurierskich. Powyższe działania pozwolą nam  rozszerzyć i zintensyfikować odzysk i regenerację czynników chłodniczych a przez to zwiększyć efekt ekologiczny.

HVACR.pl: Które z zadań jest dla Pana osobiście najciekawszym wyzwaniem?

K.G.: Wróciłem do Zarządu Fundacji po kilkunastu latach. Pracowałem w innych branżach przemysłowych, w spółkach, gdzie koncentrowałem się na wyniku finansowym. W Fundacji cele są inne. Wypracowane zyski z regeneracji czynników w całości przeznaczamy na projekty na rzecz ochrony środowiska. Chciałbym, żeby projekty, które planuję udało się zrealizować z pogodzeniem interesów branży chłodniczej i środowiska naturalnego.

HVACR.pl: Kto może liczyć na pomoc Fundacji i w jakim zakresie?

K.G.:  Fundacja pomaga wszystkim uczestnikom branży: użytkownikom urządzeń i instalacji chłodniczych, serwisantom, projektantom instalacji oraz dostawcom czynników chłodniczych. Moim osobistym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej i wpłynięcie na postawy proekologiczne całej branży.

 

O Fundacji PROZON
Fundacja Ochrony Warstwy OZONOWEJ powstała w 1996 roku w celu wspierania działań prowadzących do ograniczenia zużycia i emisji substancji niszczących warstwę ozonową, m.in. poprzez ekologiczne postępowania ze zużytymi czynnikami chłodniczymi. Działania te mają na celu wspomaganie technologiczno-doradcze firm instalacyjno-serwisowych oraz kształtowanie  świadomości ekologicznej wśród użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Fundacja zorganizowała i administruje Sieć 3R czyli ogólnopolską sieć odzysku i regeneracji czynników chłodniczych, w ramach której zużyte czynniki chłodnicze są zbierane i poddawane stosownemu zagospodarowaniu bezpiecznemu dla środowiska naturalnego. Zgromadzenie Fundatorów reprezentowane jest przez Air Products, Linde Gaz polska oraz Schiessl Polska. Więcej: www.prozon.org.pl 

Kontakt z Prezesem Zarządu Fundacji PROZON:

Krzysztof Grzegorczyk
kom.: +48 600 281 279; tel.: +48 22 392 74 64
e-mail: krzysztof.grzegorczyk@prozon.org.pl


Kontakt z biurem Fundacji PROZON:

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
ul. Matuszewska 14, bud. B9
03-876 Warszawa
tel.: +48 22 392 74 63
faks: +48 22 675 29 66
e-mail: prozon@prozon.org.pl
internet: www.prozon.org.pl