Częstotliwość sprawdzania szczelności instalacji z czynnikami chłodniczymi zależy od grupy, do której należy użyty czynnik. Dla HFC i HCFC zastosowanie mają następujące przepisy:

>> dla czynników z grupy HFC (m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R507, R422A, R422D i inne):

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:pl:PDF

>> dla czynników z grupy HCFC (m.in. R22):

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1005/2009: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:PL:PDF

oraz:

polska ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041211263

 

W praktyce, instalacje pracujące na HFC muszą być poddawane kontroli szczelności w takich samych odstępach czasu, jak instalacje zawierające HCFC, a więc:

dla wagi napełnienia urządzenia czynnikiem chłodniczym HFC lub HCFC maksymalne interwały między poszczególnymi kontrolami szczelności
poniżej 3 kg nie są prawnie wymagane, ale warto je przeprowadzać raz na rok, aby uniknąć większych emisji
co najmniej 3 kg, ale nie więcej niż 30 kg nie rzadziej niż co 12 miesięcy
co najmniej 30 kg, ale nie więcej niż 300 kg nie rzadziej niż co 6 miesięcy
300 kg i więcej nie rzadziej niż co 3 miesiące
(uwaga, dla takich instalacji wymagane jest zamontowanie stałych systemów wykrywania nieszczelności)

Ponadto, unijna legislacja F-gazowa (dotycząca czynników HFC):

  • wymaga, aby po stwierdzeniu i usunięciu nieszczelności instalacji, jej ponowne sprawdzenie pod względem wycieków wykonać dodatkowo najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty usunięcia tej nieszczelności (dotyczy wszystkich urządzeń zawierających 3 kg lub więcej HFC);
  • wymaga, aby dla instalacji zawierających 300 kg lub więcej czynnika zamontowane były stałe systemy wykrywania szczelności, których poprawność działania musi być weryfikowana raz na rok;
  • pozwala, aby przeglądy szczelności realizowane były w odstępach dwukrotnie większych, niż podane powyżej, jeśli instalacje zostały wyposażone w stałe systemy wykrywania nieszczelności; w związku z tym:

- jeśli taki system zostanie zamontowany przy instalacji zawierającej 30-300 kg HFC (a nie jest to obowiązkowe), to kontrole szczelności mogą być realizowane w odstępach co 12 miesięcy (zamiast co 6 miesięcy);

- jeśli taki system zostanie zamontowany przy instalacji zawierającej 300 kg lub więcej HFC (a JEST to obowiązkowe), to kontrole szczelności mogą być realizowane w odstępach co 6 miesięcy (zamiast co 3 miesiące).

 

Na pytanie odpowiedział:

Michał Dobrzyński, Prezes Zarządu
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
ul. Matuszewska 14 Bud. B9, skrzynka poczt. 22, 03-876 Warszawa
tel. (22) 392-74-64, 392-74-63, kom. 600-281-279, fax (22) 675-29-66
michal@prozon.org.pl, www.prozon.org.pl

PROZON Pogotowie Klimatyczne

 

Fot. MD Prozon