Rodzaje GWC

Obecnie na rynku jest dostępnych kilka rozwiązań gruntowych wymienników ciepła (GWC). Wszystkie z tych rozwiązań mają zalety, ale żadne z nich nie jest pozbawione wad:

- wymienniki płytowe najlepiej odzyskujące chłód i ciepło z gruntu można montować tylko tam, gdzie nie ma w żadnym przypadku zagrożenia wodami gruntowymi. Ostatnie lata pokazały jak duże jest zagrożenie wodami opadowymi i gruntowymi dla tego typu wymiennika;

- wymienniki rurowe łączone mufami nawet z najlepszymi uszczelkami nie są idealnym rozwiązaniem. Żywotność najlepszej uszczelki jest kilkakrotnie krótsza od okresu eksploatacji domu, dla którego taki wymiennik jest projektowany i montowany. Kiedy uszczelka po pewnym okresie eksploatacji traci swoje właściwości uszczelniające wymiennik narażony jest na infiltrację wody gruntowej oraz wód z roztopów i opadowych;

wymienniki glikolowe są szczelne ale przy wykorzystywaniu ich bezpośrednio (bez pompy ciepła) do ogrzania lub chłodzenia powietrza w systemach wentylacyjnych nie posiadają takiej sprawności jak wymienniki płytowe lub rurowe. System ten musi posiadać pompę do glikolu, moduł wymiany energii i nagrzewnicę/chłodnicę. To dodatkowe trzy urządzenia, które mogą ulec awarii a ponadto roczny koszt pracy pompy to ponad 250,00 zł.

Wszystkie powyższe rozwiązania posiadają gwarancję wyłącznie na dwa lata. Jeżeli inwestor zamontuje jeden z powyższych systemów na początku budowy to gwarancja może upłynąć zanim obiekt zostanie oddany do eksploatacji...

 

GEOHEAT - technologia z gwarancją na długie lata

Firma GLOBAL-TECH opracowała innowacyjny system z gruntowym wymiennikiem ciepła o nazwie GEOHEAT. W technologii GEOHEAT, do budowy kolektora, zastosowano rury polietylenowe pokryte specjalną powłoką antybakteryjną i antygrzybiczną. Co ważne, system rur łączony jest poprzez kształtki zgrzewane elektrooporowo lub tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, zgrzewane doczołowo, zapewniając 100% szczelność kolektora. Na rurociągi GWC wykonane w ten sposób GLOBAL-TECH udziela gwarancji aż na 30 lat!

Ogromną zaletą polietylenu przy wykorzystaniu w technologii GWC jest to, że w stosunku do rur o tych samych grubościach ścianek, wykonanych z PVC lub polipropylenu, polietylen posiada  wielokrotnie lepszą przewodność cieplną. Przewodność cieplna:

  • PVC 0,16 W/mK
  • polipropylen 0,22 W/mK
  • polietylenu 0,50 W/mK

GEO-HEAT - antybakteryjny gruntowy wymiennika ciepła

Rurociągi i kształtki systemu GEOHEAT

 

GWC - dobre rady

W celu maksymalnego wykorzystania ciepła i chłodu płynącego z miejsca, w którym montowany będzie GWC należy wykonać taką instalację, która najlepiej spełni to zadanie. Według obliczeń jednostek badawczych, opracowujących najkorzystniejsze rozwiązania dla maksymalnego odzysku ciepła i chłodu, najkorzystniejsze jest zastosowanie rur o stosunkowo małych średnicach. Dla przepływu całkowitego do 400 m³/h najlepszy efekt uzyskamy stosując, tzw. układ Tichelmanna, gdzie rury w wymienniku są o średnicy Ø110 mm a kolektor doprowadzający i zbierający o średnicy Ø200 mm. Na takiej zasadzie zbudowane są wszystkie nagrzewnice i chłodnice pracujące w urządzeniach, z którymi mamy do czynienia na co dzień (nagrzewnice wodne, chłodnice samochodowe, grzejniki domowe, itp.).

Przy przepływach 400 ÷ 600 m³/h należy stosować do wykonania GWC rury o średnicach Ø160 mm, a kolektory o średnicach Ø200-250 mm lub większe, w zależności od wielkości strumienia powietrza. W celu poprawnego doboru GWC dla danego przepływu należy skonsultować się z przeszkoloną w tym zakresie firmą instalacyjną lub biurem projektowym, które obliczy wielkość GWC i zaprojektuje jego układ.

Gruntowy wymiennik ciepła stosuje się najczęściej w połączeniu z rekuperatorem. Maksymalna wydajność rekuperatora będzie mówiła o wielkości GWC. Przy projektowaniu GWC należy uwzględnić przede wszystkim wielkość przepływu powietrza oraz temperatury gruntu w miejscu jego ułożenia. W celu zapewnienia najlepszego odzysku ciepła i chłodu prędkość powietrza w pojedynczej rurze powinna oscylować pomiędzy 1-3 m/s.

Przykłady kolektorów GWC

Układ GWC do 600 m3/h - kolektory Ø200 + rury Ø110 lub 160:

gwc


Układ GWC powyżej 600 m3/h - kolektory Ø250 lub 315 + rury Ø200:

gwc

W celu uproszczenia procesu montażu kolektory zbiorcze oraz rozdzielające dostarczane są na plac budowy już wykonane. Wykonanie kolektorów odbywa się wg wcześniejszych ustaleń opartych na wytycznych z projektu GWC. Na placu budowy pozostaje jedynie połączyć rury samego GWC do kolektorów. Kolektor zbiorczy należy połączyć z centralą wentylacyjną, a kolektor rozdzielający z czerpnią powietrza. Wszystkie połączenia wykonuje się poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe z wykorzystaniem niezbędnych kształtek. Bardzo ważną czynnością jest właściwe wypoziomowanie GWC w celu odprowadzenia skroplin. Kolektory oraz poszczególne rury należy ułożyć ze spadkiem min 2% w kierunku studzienki zbiorczej kondensatu. Ze studzienki zbiorczej kondensatu poprzez pompkę skropliny usuwane są na zewnątrz. Studnia kondensatu połączona jest również z GWC poprzez zgrzewanie.

Rozwiązanie GWC GEOHEAT Global-Tech jest bardzo zbliżone w swoich założeniach do istniejących systemów wymienników rurowych na rynku. Szczególną różnicą i jednocześnie zaletą GEOHEAT jest to, że wymiennik ten wykonany jest z polietylenu przez co ma o wiele lepsze parametry wymiany cieplnej w porównaniu z tradycyjnymi systemami kolektorów GWC. Ponadto zgrzewane doczołowo i elektrooporowo rury w GEOHEAT gwarantują szczelność układu na kilkadziesiąt lat pracy wymiennika.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GLOBALTECH zajmuje się kompleksowo instalacjami wentylacyjnymi klimatyzacyjnymi. Zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz wykonawstwa i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracownicy firmy udzielają porad technicznych w zakresie realizacji wentylacji obiektów oraz współpracują z audytorami opracowującymi audyty termomodernizacyjne. Więcej: www.globaltech.com.pl

Na podstawie materiałów GLOBAL-TECH. Galeria zdjęć: GLOBAL-TECH