Zintegrowana platforma on-line zawierająca obszerną dokumentację do produktów z branży automatyki budynkowej oraz konfigurator aplikacji HVAC pod bezpośrednim linkiem www.siemens.com/hit-pl lub z poziomu strony www.siemens.pl/cps.

HIT Siemens


Informacje o produkcie dostępne w prosty i szybki sposób wraz z jego aktualną ceną w opcji SZUKANIE PRODUKTU po wpisaniu jego symbolu katalogowego. Platforma HIT zawiera karty katalogowe, opisy techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i montażu oraz schematy CAD dla oferowanych produktów.

Moduł PRODUKTY zawiera wyszukiwarkę produktów po zadanych kryteriach dla głównych grup produktów. Dodatkowy moduł obliczeniowy do doboru zaworów pozwoli precyzyjnie zdefiniować symbol zaworu wraz z jego napędem na bazie możliwych do określenia parametrów pracy jak: typ czynnika i jego parametry, rodzaj obiegu hydraulicznego, przepływ objętościowy, ciśnienie różnicowe czy też autorytet zaworu.

Moduł APLIKACJE to zaawansowana wyszukiwarka schematów instalacji z przygotowanej bazy danych na podstawie podanych kryteriów wyszukiwania z automatycznym doborem urządzeń sterujących.  Dodatkowo użytkowników dostaje plik ZIP z pełną dokumentacją wszystkich dobranych urządzeń w PDF, ich wykaz w plikach XLS, specyfikację przetargową w DOC oraz schematy w DWG. Moduł posiada przykładowe aplikacje dla instalacji grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych jak i pomieszczeniowych. Przykładowe schematy instalacji nie wyczerpują możliwości dostępnych w ofercie regulatorów.

Moduł PROJEKTY umożliwia założenie własnego konta użytkownika.

Moduł CENTRUM INFO to zbiór dodatkowych materiałów dotyczących wybranych grup produktów.

 

Kontakt

Siemens Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o.
Building Technologies

03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11
Tel. 22 870 87 00
Faks 22 870 87 01/02
www.siemens.pl/cps
biuro.sbt@siemens.pl

Biura regionalne:

60-164 Poznań
ul. Ziębicka 35
Tel. 61 662 29 00
Faks 61 662 22 53

40-533 Katowice
ul. Gawronów 22
Tel. 32 208 41 00
Faks 32 208 41 40

53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 52
Tel. 71 777 52 01
Faks 71 777 52 00