Koncern Honeywell z kilkoma swoimi kluczowymi dostawcami inwestuje około 300 mln $ w zwiększenie mocy produkcyjnych czynnika R1234yf. Nowy zakład produkcji HFO-1234yf ma powstać w Stanach Zjednoczonych (Geismar, Luizjana) w odpowiedzi na rosnący popyt oraz przepisy: europejskiej dyrektywy MAC i amerykańskiego rozporządzenia CAFE.

Nowy zakład powstanie przy istniejącej fabryce Honeywell, a jego budowa ma zostać ukończona w roku 2016. Wielkość nowej fabryki zależeć będzie od zawartych z dostawcami umów, dlatego Honeywell inwestuje wraz z głównymi klientami.

"Popyt na R1234yf rośnie na całym świecie, w odpowiedzi na obawy związane z emisją gazów cieplarnianych oraz konieczność wypełnienia wymagań stawianych przez dyrektywę Mobile Air Conditioning (MAC) w Europie i nowych standardów Corporate Average Fuel Economy (CAFE) w Ameryce" - powiedział Andreas Kramvis, prezes i dyrektor generalny firmy Honeywell Performance Materials and Technologies. "Po wielu latach analiz i testów wiadomo, że R1234yf jest bezpiecznym, skutecznym i aktualnie niezastąpionym czynnikiem w kierunki rozwiązania problemu globalnego ocieplenia i zużycia paliwa".

Honeywell szuka również możliwości budowy fabryki R-1234yf w Europie, ale decyzja taka będzie uwarunkowana zapotrzebowaniem i specyficznymi wymaganiami rynku europejskiego.

Producenci samochodów zostali zobowiązani do używania chłodziwa HFO-1234yf dla spełnienia wymogów dyrektywy MAC, której jednym z kluczowych celów jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z systemów klimatyzacji w samochodach. Producenci samochodów dyrektywą MAC zostali zobowiązani do używania czynnika R-1234yf we wszystkich modelach pojazdów produkowanych po 1 stycznia 2013, sprzedawanych w Europie. Zgodnie z tymi przepisami od 2013 roku w nowych modelach aut nie wolno stosować już chłodziwa R134a, które wpływa na globalne ocieplenie tysiąc razy bardziej niż dwutlenek węgla.

Mimo, że Honeywell planuje dalsze inwestycje w kierunku rozbudowy zdolności produkcyjnych R1234yf, niemiecka grupa ochrony środowiska DUH (Deutsche Umwelthilfe) pozostaje niezachwianie przy swoim zdaniu: ostrzegania użytkowników przed palnością nowego czynnika. DUH proponuje m.in. zastosowanie wymogu ostrzeżenia w postaci naklejki na samochody, w instalacji klimatyzacyjnej których zastosowano R1234yf.
Zgodnie z wyliczeniami Niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego pod koniec listopada 2013 zostało zarejestrowanych w Niemczech około 90.000 samochodów wyposażonych w instalacje z czynnikiem R1234yf.

"Mamy do czynienia z największym eksperymentem w historii przemysłu chemicznego. Kierowców wzięto za króliki doświadczalne. Niewiele osób wie, że w ich samochodzie są używane chemikalia, które okazały się bardzo niebezpieczne,co potwierdziły liczne testy" - twierdzi dyrektor DUH Jürgen Resch. R1234yf do samozapłonu potrzebuje znacznie niższych temperatur niż wcześniej stosowane chłodziwo R134a i może spowodować pożar oparów fluorowodoru (HF) podczas uwalniania z instalacji klimatyzacyjnej rozszczelnionej w wyniku np. kolizji.

Inne niemieckie stowarzyszenie zrzeszające zawodowych strażaków wyraża swoje zaniepokojenie w słowach zastępcy przewodniczącego stowarzyszenia Daniela Dahlke: "R1234yf może zagrażać życiu lub zdrowiu ratowników i policjantów w razie wypadku. Dlatego nasz związek popiera pomysł DUH dotyczący używania wyraźnych ostrzeżeń na przedniej szybie pojazdów z klimatyzacją napełnioną HFO-1234yf". Obie organizacje wzywają także do jak najszybszego zastosowania naturalnego i niepalnego czynnika chłodniczego jakim jest CO2.

Swojego zdania nie zmienia Daimler oraz inni niemieccy producenci samochodów, którzy wraz z japońską Toyotą obecnie sprzeciwiają się używaniu R1234yf ze względów bezpieczeństwa, mimo, że producenci powołali własny zespół badawczy w SAE International. Postawa niemieckich producentów samochodów jest niezgodna z przepisami Mobile Airconditioning Directive. Daimler zakwestionował ustalenia zespołu SAE wynikające z testów i analiz, jednocześnie twierdząc, że przeprowadzone przez koncern własne dodatkowe testy np. zderzeń podczas kolizji wykazały duże ryzyko powstania pożaru i trujących oparów kwasu fluorowodorowego.

Unijne wymogi MAC spełnia aktualnie tylko czynnik chłodniczy R1234yf produkowany wyłącznie przez amerykański koncern Honeywell, opracowany przez tę firmę wspólnie z amerykańskim koncernem chemicznym DuPont.

 

Źródło: Honeywell, DUH.