Za najciekawszy nowy produkt Honeywell można chyba uznać mieszaninę Solstice N40 (R448A). Ma stanowić zamiennik dla czynników R22 i R404 w zastosowanich nisko- i średniotemperaturowych, szczególnie do supermarketów. Z badań przeprowadzonych w Ameryce i Europie wynika, że w stosunku do R404, Solstice N40 zapewnia o 3% mniejsze zużycie energii w zastosowaniach niskotemperaturowych, zaś o 5-16% mniejsze - w przypadku zastosowań średniotemperaturowych. Co ważne, producent podaje, że jest to mieszanina niepalna, podobnie jak dwa inne produkty - Solstice N13 (R450A) czy Solstice zd, czyli R1234 zd. Ten ostatni zastosowano w nowym typoszeregu E agregatów odśrodkowych wysokiej mocy CenTraVac firmy Trane. Drugi z czynników jednorodnych, czyli Solstice ze, także stosowany jest przez producentów agregatów w Ameryce, np. Klima Therm czy Star Refrigeration.

 

W tabeli podano zestawienie cech wyróżniających nowe czynniki Solstice.

czynnik zastępuje skład zastosowania zalety

Solstice zd

R1234zd

R123 jednorodny HFO niskociśnieniowe agregaty odśrodkowe  GWP=1, niepalny

Solstice ze

R1234ze

R134a jednorodny HFO agregaty średniociśnieniowe i sprzęt chłodniczy GWP<1

Solstice N13

R450A

R134a mieszanina R134a i R1234ze agregaty i chłodnictwo średniotemperaturowe

GWP wynosi ok. 550

niepalny

Solstice N40

R448A

R404A mieszanina R32, R125, R1234yf, R1234ze i R134 chłodnictwo średnio- i niskotemperaturowe

GWP wynosi ok. 1273

niepalny

Źródło: Honeywell