Konferencję zaplanowano na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności.

Zakres
Tematyka konferencji obejmie zagadnienia badawcze, realizacyjne i eksploatacyjne z zakresu Budownictwa Zrównoważonego:

  • współczesne budownictwo ogólne,
  • współczesne rozwiązania materiałowe w budownictwie,
  • współczesne rozwiązania konstrukcyjne w budownictwie,
  • budownictwo komunikacyjne,
  • budownictwo niskoenergetyczne,
  • budownictwo ekologiczne.

Informacje i zgłoszenia
Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 15 lutego 2016.
Koszt udziału w Konferencji wynosi 300 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz imprezy okolicznościowe.

Dodatkowe informacje także w załączonym komunikacie.

strona informacyjna konferencji