Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii kogeneracji solarnej. Integralną częścią systemu chłodzenia solarnego staną się moduły Cogenry. Technologia hybrydowa Cogenra łączy kolektor z ogniwem fotowoltaicznym. W technologii Cogenra przechwytywane przez kolektory promienie słoneczne kierowane są do baterii ogniw fotowoltaicznych. Zintegrowanie kolektorów i ogniw fotowoltaicznych pozwala wytwarzać prąd elektryczny i przejmować ciepło odpadowe powstające w tradycyjnych systemach fotowoltaicznych - pozwala to na jednoczesną produkcję gorącej wody i prądu. Woda stosowana jest (zamiast prądu lub gazu ziemnego) do zasilania systemów klimatyzacji.

Rozwiązanie to zapewnia wysoką efektywność kosztową w gorących, słonecznych regionach USA (Arizona, Kalifornia), pozwala bowiem przekształcić 75% promieniowania słonecznego w energię. Wiodące na rynku krzemowe systemy ogniw fotowoltaicznych zapewniają przechwytywanie i konwersję ok. 20% promieniowania.

Rozwiązanie można zintegrować z każdym systemem sterowania budynkiem. Będzie dostępne dla odbiorców w USA i prawdopodobnie także na Bliskim Wschodzie.

Fot. Johnson Controls